43.2. Rezerwa na koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację środków trwałych

Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2021
Rezerwa na rekultywację składowisk popiołów Rezerwa na demontaż farm wiatrowych i fotowoltaicznych Rezerwa na koszty likwidacji środków trwałych Rezerwy razem Rezerwa na rekultywację składowisk popiołów Rezerwa na demontaż farm wiatrowych i fotowoltaicznych Rezerwa na koszty likwidacji środków trwałych Rezerwy razem
Bilans otwarcia 18 105 22 145 20 158 30 208
Odwrócenie dyskonta 1 4 1 6 2 2
Zmiana stopy dyskontowej (4) (29) (1) (34) (3) (38) (1) (42)
Utworzenie/(rozwiązanie) netto 3 23 26 1 (17) (1) (17)
Wykorzystanie (4) (4) (6) (6)
Bilans zamknięcia 18 103 18 139 18 105 22 145
Długoterminowe 18 103 2 123 14 105 10 129
Krótkoterminowe 16 16 4 12 16

Wyniki wyszukiwania