Grupa TAURON zgodnie ze Strategią, chce odpowiadać na oczekiwania i potrzeby klientów. Kluczowym celem strategicznym, w obszarze obsługi klienta, jest utrzymanie wysokich standardów obsługi.

Zgodnie z założeniami do 2030 r.:

 • ponad 90% spraw klientów będzie rozwiązywanych w pierwszym kontakcie,
 • wprowadzona zostanie pełna digitalizacja obsługi oraz nastąpi rezygnacja z dokumentów w wersji papierowej,
 • wszystkie kanały obsługi zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W 2017 r. Zarząd TAURON Polska Energia przyjął do stosowania PRO Kliencką Politykę Społeczną Grupy TAURON. Dokument służy kształtowaniu odpowiednich warunków organizacyjnych i biznesowych, niezbędnych do realizacji strategicznych celów Grupy TAURON w zakresie relacji z klientami i otoczeniem rynkowym.

Polityka jest zbiorem głównych założeń stosowanych podczas realizacji sprzedaży i obsługi klienta. Liczbę klientów Grupy TAURON przedstawia tabela poniżej.

Liczba klientów indywidualnych i biznesowych z Grupy TAURON na dzień 31 grudnia 2022

Typ grupy sprzedaży Obszar sprzedaży Przesył i Dystrybucja
Indywidualna 5 294 322 11 912
Biznesowa (z instytucjami włącznie) 403 682 209 452
Suma 5 698 004 221 364

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Realizując założenia PRO Klienckiej Polityki Społecznej, Grupa TAURON odpowiada najlepiej jak to możliwe na potrzeby klientów, koncentrując swoje wysiłki na następujących pryncypiach:

 • dbałości o najwyższe standardy w relacjach z klientami, oparte na transparentności, wzajemnym szacunku i zaufaniu,
 • ciągłej komunikacji dwustronnej, opartej na dialogu,
 • badaniu opinii, doświadczeń i oczekiwań klientów,
 • odpowiadaniu na potrzeby klientów poprzez czytelną ofertę, odpowiadającą na ich potrzeby i spełniającą oczekiwania.

Badania marketingowe

Do procedur należytej staranności realizowanych w ramach PRO Klienckiej Polityki Społecznej zaliczyć należy przede wszystkim realizowane cyklicznie badania. Ich celem jest poznanie klientów po to, by pełniej odpowiadać na ich potrzeby. Monitoring komunikacji marketingowej odbywa się przy współpracy z analitykami rynkowymi. Zestawienie badań tego typu prowadzonych w 2022 r. zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tematyka badania Okres, w którym zostało przeprowadzone badanie
Badania produktów / usług:
Badanie produktu Ogrzewanie 03.2022 r.
Badanie produktu Mikrosieci 08.2022 r.
Badanie usług assistance dla segmentu MSP 07.2022 r.
Badanie klientów produktu LAS 11.2022 r.
Badanie klientów produktu Fotowoltaika 10.2022 r.
Badanie zadowolenia z produktu Fotowoltaika 12.2022 r.
Badanie zadowolenia z produktu Smart Home Grenton 12.2022 r.
Badanie korzystania z usług online 05.2022 r.
Monitoring spójności i przejrzystości komunikacji marketingowej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji dotyczącej nowych produktów i ofert, w tym:
Badanie skuteczności kampanii „Z TAURONA, nie z przypadku” 07.2022 r.
Badanie tajemniczego klienta w Punktach Obsługi Klienta i w Punktach Partnerskich (4 fale) Q1, Q2, Q3, Q4.2022 r.
Badanie znajomości oferty TAURON 12.2022 r.
Badanie świadomości funkcjonowania Punktów Partnerskich 11.2022 r.

Działania edukacyjne skierowanie do klientów

W ramach procedur należytej staranności zrealizowano również działania edukacyjne skierowane do klientów oraz grup defaworyzowanych (w tym klientów wrażliwych energetycznie oraz osób w wieku senioralnym). Zestawienie działań z tego zakresu oraz ich wielkość zostało pokazane w tabelach poniżej.

Kampanie informacyjne Działania przeprowadzone w ramach kampanii
Kampania „Wymień ogrzewanie, weź dofinansowanie”

W 2022 r. TAURON ruszył z programem dofinansowania do wymiany starego ogrzewania na bardziej ekologiczne urządzenia. W ramach programu, każdy klient, który zdecydował się na wymianę starego ogrzewania na bardziej ekologiczne, korzystając z oferty TAURONA mógł otrzymać nawet 4200 zł. Wysokość dopłaty zależy od roku budowy budynku oraz od rodzaju wybranego rozwiązania. Najwyższe otrzymają klienci TAURONA, którzy wybiorą pompy ciepła.

Korzyścią programu „Ogrzej się z TAURONEM” jest to, że nie wykluczał on możliwości pozyskania dopłat do inwestycji z innych źródeł, np. z ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. W ramach promocji programu stworzony został poradnik, w którym eksperci TAURONA nie tylko wyjaśnili zasady funkcjonowania programu, ale także przedstawili zalety poszczególnych rozwiązań, tj. pomp ciepła, kotłów kondensacyjnych na gaz. Równolegle TAURON prowadził kampanię informacyjną w Internecie, radiu, prasie oraz na bilbordach, by ułatwić mieszkańcom wymianę starych pieców na nowe.

Kampania szeroko zasięgowa w Internecie
Promocja programu dofinansowań i poradnika na blogu LEPIEJ
1050 pobrań ebooka, 6500 wyświetleń artykułu o programie
131 200 egzemplarzy poradnika dystrybuowanego w formie drukowanej 
Kampania edukacyjno-sprzedażowa skierowana do klientów indywidualnych nt. fotowoltaiki

Rok 2022 był dla rynku fotowoltiaki w Polsce czasem dużych zmian. Od 1 kwietnia 2022 r. zaczął obowiązywać nowy system rozliczeń prosumentów: net-billing. Zmiana ta wzbudzała wiele obaw o opłacalność inwestycji w fotowoltaikę przede wszystkim wśród klientów indywidualnych.

Dlatego TAURON z myślą o osobach, które rozważają montaż instalacji fotowoltaicznej, przygotował poradnik „Fotowoltaika w świetle nowych korzyści” – kompleksowe źródło informacji na temat nowego systemu rozliczeń, a także wielu innych zagadnień istotnych z punktu widzenia osób rozważających montaż instalacji fotowoltaicznej. W poradniku znalazły się też informacje na temat możliwości dofinansowania tego typu inwestycji, w tym zasady funkcjonowania programu „Mój Prąd 4.0″ czy „Czyste Powietrze”. Poradnik to źródło wiedzy, dzięki któremu klienci mogą się przekonać, że inwestowanie w odnawialne źródła energii, w tym w fotowoltaikę, jest nie tylko opłacalne, ale także ekologiczne.

Kampania szeroko zasięgowa w Internecie
Kampania w prasie
Promocja publikacji w mediach branżowych, ogólnopolskich (internet i prasa) i lokalnych (radio)
Promocja w mediach społecznościowych
Blisko 6 tysięcy pobrań poradnika
Edukacyjne spacery po lesie z TAURONEM i Lasami Państwowymi

TAURON we współpracy z Lasami Państwowymi zorganizował cykl “Leśne Warsztaty”, w ramach którego w 2022 r. odbyły się dwa wydarzenia:

 • edukacyjny spacer dla dzieci i ich rodziców,
 • spacer po lesie z psami.

Podczas „Edukacyjnego spaceru dla dzieci” leśnik Lasów Państwowych oprowadzał uczestników po malowniczej ścieżce przyrodniczo-leśnej i uczył o roślinach i zwierzętach leśnych.  Dzieci słuchały m.in. o tym, jak się sadzi i zabezpiecza młode sadzonki leśne przed uszkodzeniem, jakie zwierzęta mieszkają w polskich lasach, jak rozpoznawać ich ślady oraz jak dbają o nie pracownicy Lasów Państwowych. Podczas zajęć nie zabrakło konkursu plastycznego a także gier i zabaw dla dzieci.

Wydarzenie „Z psem po lesie” poprowadził leśnik, który uczył o charakterystyce polskich lasów, leśnych zwierzętach i roślinach, a także odpowiednim zachowaniu się w lesie z psami. W wycieczce wzięły udział przeróżne psiaki – różnych ras, wielkości i kolorów. Podczas obu wydarzeń podkreślana była rola lasów i ich nasadzania.

Realizacja projektu związana była z wdrożeniem do oferty TAURONA usługi Prąd EKO+LAS. Dzięki tej usłudze każdy klient może włączyć się w nasadzanie polskich lasów.

Komunikacja w mediach społecznościowych
Mailingi do klientów TAURONA Kilkudziesięciu uczestników wydarzeń
Materiały informacyjne promujące oszczędzanie energii, w tym poradnik „O oszczędzaniu na co dzień”

W związku z sytuacją na rynku i rosnącymi cenami energii, przed którymi chronią rozwiązania Tarczy Solidarnościowej TAURON rozpoczął działania, które mają na celu edukację klientów o tym, jak ważne jest oszczędzanie energii. Zmniejszenie zużycia prądu, to realna korzyść dla budżetu gospodarstwa domowego. Nawet o kilkanaście procent może spaść domowe zapotrzebowanie na energię elektryczną tylko dzięki zmianie nawyków jej użytkowania. Aby uświadamiać klientom, jak ważne są takie zmiany przygotowany został poradnik „O oszczędzaniu na co dzień”, a także seria artykułów poradnikowych, które cyklicznie publikowane są na blogu lepiej.tauron.pl.

Publikacja materiałów na blogu lepiej.tauron.pl
Promocja w mediach społecznościowych
Blisko 5 tys. wyświetleń materiałów edukacyjnych na blogu lepiej.tauron.pl
Seria poradników on-line dla klientów na najbardziej interesujące ich tematy

Poradniki dotyczą:

 • działania mikroinstalacji – „Dlaczego mikroinstalacje się wyłączają”,
 • sadzenia drzew w pobliżu linii energetycznych i pielęgnacji drzew już zasadzonych – w ujęciu związanym z bezpieczeństwem klientów, a także bezawaryjnymi dostawami energii elektrycznej – „Co sadzić by nie przesadzić”,
 • zasad bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych i bezpiecznego zachowania w pobliżu urządzeń energetycznych – „Bezpieczeństwo
  w pobliżu urządzeń energetycznych”,
 • zmiany w sposobie naliczania opłaty mocowej dla części odbiorców końcowych w związku z nowelizacją Ustawy o rynku mocy – „Zmiana sposobu naliczania opłaty mocowej”,
 • informacji, jak pomóc bocianom, gdy wiosną zaatakuje zima. Na słupach energetycznych należących do TAURON Dystrybucja znajduje się ponad 2200 bocianich gniazd. Firma od lat pomaga przetrwać tym chronionym ptakom – „Jak pomóc bocianom gdy zaatakuje zima”
 • TAURON Dystrybucja radzi, jak wybrać zestaw oświetlenia zewnętrznego, który nie tylko zapewni piękny efekt wizualny, ale przede wszystkim będzie bezpieczny w użytkowaniu – „Jak wybrać bezpieczne oświetlenie na święta”.

Poradniki dostępne są na stronie internetowej spółki.

Płatna kampania w internecie
Poradniki zostały pobrane ponad 115 tysięcy razy
Promocja publikacji w branżowych serwisach internetowych
Broszura dla właścicieli mikroinstalacji

Na stronie tauron-dystrybucja.pl została opublikowana broszura dla właścicieli mikroinstalacji. Materiał o charakterze informacyjno-edukacyjnym, dedykowany jest dla użytkowników oraz planujących założenie instalacji wytwórczej. Zawiera porady dot. przyłączenia mikroinstalacji, odpowiedzi na najczęstsze pytania klientów związanych z jej użytkowaniem, w tym wyłączaniem się inwertera. Broszura została napisana w standardzie prostego języka zgodnie z zasadami TAURON Mówi po Ludzku. Posiada również przyjazną formę (ikonografia, wyboldowania, wypunktowania).

Liczba przesłanych formularzy elektronicznych od klientów za rok 2022 – blisko 187 tysięcy
Program „Bocian nasz”

Ponad 2200 bocianich gniazd znajduje się na słupach energetycznych należących do TAURON Dystrybucja. Energetycy dbają o nie szczególnie zimą, kiedy ptaków nie ma w Polsce, a przy gniazdach można wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i oczyszczające. Zakres robót jest ściśle związany z cyklem życia ptaków oraz potrzebą zapewnienia bezpiecznej pracy sieci elektroenergetycznej.

Akcja ma na celu dbałość o bezpieczeństwo klientów, bezawaryjne dostawy energii elektrycznej oraz bezpieczeństwo bocianów, które budują gniazda na słupach energetycznych. Kampania informacyjna skierowana do klientów zwraca ich uwagę na bezpieczeństwo zwierząt, które nie może zostać zagwarantowane bez bezpieczeństwa naszych klientów. Program ma za zadanie także zwrócić uwagę klientów na aspekty związane z ochroną środowiska.

Współpraca z samorządami
Eksperckie wsparcie Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska
 Ponad 2200 bocianich gniazd znajduje się na słupach energetycznych
Kampania informacyjna w mediach, w tym mediach społecznościowych

Kampanie informacyjne Działania przeprowadzone w ramach kampanii
Ebook Pierwsza umowa z TAURONEM

E-book powstał jako jedna z inicjatyw wdrażanych w ramach projektu „TAURON bez barier” i jest przewodnikiem prowadzącym przez proces zawierania pierwszej umowy z TAURONEM. Każda pozycja w spisie treści jest jednocześnie linkiem/hieprłączem, przenoszącym do odpowiedniego rozdziału, który dotyczy danego odbiorcy. W poszczególnych rozdziałach odbiorca znajduje informacje o tym co musi przygotować (dokumenty) i co zrobić, żeby podpisać umowę. Gdy mowa jest o formularzach, odbiorca może od razu pobrać potrzebny formularz, bo w tekście zagnieżdżone są hiperłącza. Na końcu znajdzie też aktualną ofertę.

E-book jest zaprojektowany w taki sposób aby mogły korzystać z niego osoby niewidome i słabowidzące, posługujące się czytnikami tekstu, wokalizatorami i innymi narzędziami (urządzenia i oprogramowanie) ułatwiającymi czytanie. Spełnia standardy WCAG (Web Content Accessibililty Guidelines). Nad dostosowaniem e-booka do standardu WCAG pracowała Fundacja Widzialni. To fundacja, która zajmuje się promowaniem dostępności serwisów www.

Promocja na portalach branżowych i lokalnych, a także w prasie lokalnej (dzienniki Polska Press) oraz relacja w TVP Katowice
Promocja w mediach społecznościowych, pośrednio, poprzez promocję programu prowadzonego przez TPE “Bez barier”
E-book umieszczony w bibliotece e-booków na blogu lepiej.Tauron.pl
Unikalny alias Tauron.pl/przewodnik (odsyłający do sekcji na blogu Lepiej
Serwis LEPIEJ. lepiej.tauron.pl

Nadrzędnym celem serwisu jest poszukiwanie lepszych rozwiązań, które przełożą się na wyższą jakość życia każdego z czytelników. Treści dostępne w serwisie tłumaczą w sposób przystępny korzyści płynące z rozwiązań dostępnych w TAURONIE, jak i na rynku produktów energetycznych. Ponadto są w nim porady na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, związane z czasem wolnym, życiem rodzinnym czy samorozwojem.

Serwis przygotowany został zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej. Uruchomiony w maju 2021 r. jest cały czas uzupełniamy wartościowymi treściami. W 2022 r. na platformie wdrożone zostały rozwiązania mające na celu jej dostosowanie do standardów WCAG.

W 2022 r. blog lepiej.tauron.pl był wykorzystywany do realizacji kampanii edukacyjnych – w tym m.in. do kampanii dotyczącej bezpieczeństwa w sieci, oszczędzania energii elektrycznej czy korzyści płynących z wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne. Platforma to miejsce promocji treści dotyczących szeroko rozumianej ekologii, w tym m.in. promocji odnawialnych źródeł energii, samochodów elektrycznych czy nowoczesnych metod ogrzewania.

Promocja treści w mediach społecznościowych
Wzmianki i przekierowania do serwisu w materiałach mediowych
Ponad 690 tys. odsłon serwisu Lepiej.
Ponad 470 tys. użytkowników
Ponad 7,5 mln wyświetleń artykułów blogowych w wyszukiwarkach
Strony programu TAURON bez barier tauron.pl/bezbarier

Strona główna programu oraz jej podstrony zostały zaktualizowane pod kątem wizualnym, funkcjonalnym oraz merytorycznym. Strony są w pełni responsywne i zgodne z zasadami UX (User Experience) oraz UI (User Interface), a także ze standardem WCAG 2.1.

Działanie ma na celu zainteresowanie i zaznajomienie odbiorców z rozwiązaniami, które oferuje TAURON, a także budowanie pozytywnego wizerunku firmy, jako marki przyjaznej, odpowiadającej na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Dzięki niemu klienci Grupy TAURON mogą dowiedzieć się, jakie udogodnienia czekają na nich korzystając z usług firmy. Przebudowa stron nastąpiła w IV kwartale 2022 r.

Zgodność ze standardem WCAG 2.1
Spełnienie zasad postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości oraz solidności
Kampania edukacyjna „W internetowym oceanie nie daj się złapać na haczyk”

Celem kampanii „W internetowym oceanie nie daj się złapać na haczyk” było uświadomienie użytkownikom Internetu, jakie zagrożenia niesie ze sobą Internet, jak rozpoznać próby oszustw i jak postępować w przypadku podejrzenia, że padło się ofiarą cyberprzestępców. Kampania szczególny nacisk kładła na coraz częściej wykorzystywaną metodę podszywania się przez przestępców pod znane firmy czy instytucje, czyli tzw. phishingu. Skierowana była przede wszystkim do użytkowników 55+, którzy najbardziej narażeni są na cyberataki. Na potrzeby kampanii stworzona została strona internetowa tauron.pl/bezpieczeństwo, a także szereg materiałów edukacyjnych: artykuły, poradnik, a także infografiki. Na zakończenie kampanii użytkownicy zostali zaproszeni do udziału w Quizie wiedzy, w którym można było sprawdzić poziom wiedzy z zakresu rozpoznania działań oszustów i sposobów ich zapobiegania.

Prawie 200 tys. unikalnych odsłon strony tauron.pl/bezpieczeństwo oraz artykułów blogowych
Ponad 8,2 tys. pobrań poradnika
Działania prowadzone w kanałach offline i online: radio, praca, Internet
Pozytywnie o niepełnosprawności

Akcja komunikacyjna mająca na celu przełamanie stereotypów związanych z wykluczeniem społecznym oraz budowanie świadomości tego problemu, która dotyka zarówno osoby z niepełnosprawnościami i seniorów. Kampania realizowana w ramach programu TAURON bez barier, w ramach którego realizowane są działania poprawiające dostępność do produktów i usług.

Działania realizowano poprzez kanały Facebook oraz Instagram. Przygotowano również publikacje prasowe w ramach których opisano również działania realizowane w ramach Programu TAURON bez barier.

Kampania w mediach społecznościowych. Ponad 37 tys. odbiorców posta
Filmy edukacyjne z udogodnieniami dla dzieci z niepełnosprawnościami: językiem migowym, audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących

W ramach programu edukacyjnego dla dzieci „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” wszystkie filmy przygotowano dodatkowo w wersji dla osób z niepełnosprawnościami – jest ich łącznie po 22 filmy w każdej kategorii. Filmy, poza platformą edukacyjną dla uczestników programu, dostępne są także dla wszystkich na kanale TAURONTv na YouTube.

Komunikacja z kuratoriami
Promocja publikacji w mediach branżowych, ogólnopolskich (Internet i prasa) i lokalnych (radio)
Promocja w mediach społecznościowych

Obsługa klientów w kanałach sprzedażowych i obsługowych

W stacjonarnym kanale kontaktu Grupy TAURON osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z małymi dziećmi oraz osoby z niepełnosprawnościami traktowane są jako osoby wymagające szczególnej uwagi i obsługiwane są z pierwszeństwem.

W 2022 r. dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami w punktach obsługi klienta (POK):

 • zapewniono pierwszeństwo obsługi klientów wrażliwych,
 • ujednolicono oznakowanie dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami w POK i ich otoczeniu,
 • wdrożono na stanowiskach obsługowych w 22 POK-ach system wspomagania słuchu (tzw. pętla indukcyjna) – przeszkolono pracowników w zakresie ich obsługi. W pozostałych POKach pętle zostaną zamontowane do końca Q1 2023 r.,
 • wyposażono punkty obsługi w arkusze powiększające i ramki do podpisów,
 • dostosowano scenariusze obsługowe z uwzględnieniem wskazówek dotyczących poprawnej obsługi klientów z niepełnosprawnością, kobiet w ciąży, rozdziców z dziećmi oraz seniorów,
 • zrealizowano audyt procedur ewakuacyjnych uwzględniających osoby z niepełnosprawnościami oraz przeszkolono koordynatorów ewakuacji (również z pierwszej pomocy),
 • wyznaczono i przeszkolono własnych koordynatorów dostępności, którzy odpowiadają za dostępność architektoniczną i komunikacyjno – informacyjną.

Dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami:

 • realizowano obsługę w dedykowanej kolejce dla seniorów,
 • klient może dokonywać wyborów w systemie zapowiedzi głosowych (Interactive Voice Response – IVR) głosem lub tonowo (Dual Tone Multi Frequency – DTMF),
 • na infolinii sprzedażowej funkcjonuje kompleksowa (multiskils) obsługa sprzedażowa, która pozwala na eliminacje przekierowań wewnętrznych. Jeżeli klient nie wybierze na klawiaturze odpowiedniej pozycji to połączy się z konsultantem, nie zostanie rozłączony.

Wprowadzono również dodatkowe ułatwienia w telefonicznym kanale kontaktu dla wszystkich klientów:

 • wdrożono kolejne uproszenia w systemie IVR, pozwalające m.in. na przypomnienie klientowi w jakim temacie ostatnio się kontaktował,
 • uruchomiono dodatkowe funkcjonalności usprawniające obsługę klienta, m.in. klient może się zidentyfikować samodzielnie przed połączeniem z agentem na infolinii.

Dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami:

 • uruchomiono projekt dostosowania strony internetowej pl, tauron-dystrybucja.pl oraz serwisu samoobsługowego Mój TAURON i czatu oraz interaktywnych formularzy online do standardów WCAG 2.1. AA,
 • zaktualizowano podstronę pl/bezbarier na której prezentowane są wszystkie wprowadzone udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością oraz dla seniorów,
 • wdrożono standard mailingu w formie dostępnej dla czytników ekranu, gdzie treść jest zaprojektowana za pomocą tekstu, a nie grafiki,
 • wdrożono pomoc w zawieraniu umowy poprzez czat,
 • zweryfikowano dostępność cyfrową faktur elektronicznych,
 • zmodyfikowano serwis dla klientów z licznikami zdalnego odczytu eLicznik, aby był bardziej czytelny dla osób niedowidzących.

Dla wszystkich klientów w kanale online:

 • wdrożono wyszukiwarkę awarii precyzyjniej lokalizującą klienta na tauron-dystrybucja.pl,
 • skrócono czas odpowiedzi w kanale mailowym dla wybranych spraw,
 • w serwisie Mój TAURON wdrożono narzędzia dające klientowi wgląd w archiwalne faktury i historyczne płatności, wdrożono formularze, które pozwalają m.in. na aktualizację danych, rozłożenie płatności na raty, przesunięcie terminu płatności, zmianę mocy umownej czy zmiany wysokości prognozy. Stworzono również widok dla prosumentów,
 • wdrożono dodatkowe ścieżki dostępu zamówienia duplikatu umowy oraz uproszczono formularz o zmianę mocy przyłączeniowej,
 • opublikowano informacje związane z Tarczą Antyinflacyjną i Solidarnościową.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Zarządzanie Doświadczeniem Klienta (Customer Satisfaction Index)

Grupa TAURON rozumie doświadczenie klienta jako sumę interakcji z klientem, nie tylko w trakcie obsługi, ale również we wszystkich innych punktach styku z firmą. Badania doświadczenia realizowane są od 2019 r. w obszarach, w których klient najczęściej spotyka się firmą czyli w procesie przyłączeń, umów, rozliczeń, windykacji oraz kiedy składa reklamację. Badanie przeprowadzane jest w każdym miesiącu za pomocą ankiet internetowych oraz badań pogłębionych w formie wywiadów realizowanych co kwartał za pośrednictwem infolinii.

Grupa TAURON przeprowadza badania wśród klientów, którzy przechodzili przez proces i zbiera informacje o poziomie ich lojalności (Net Promoter Score – NPS) oraz bada jaki wysiłek klient włożył w załatwienie swojej sprawy (Customet Effort Score – CES).

Poniższa tabela przedstawia wyniki badania lojalności (NPS) wśród klientów z grupy gospodarstwa domowe Grupy TAURON w latach 2020- 2022. W takcie badań klienci pytani są o to jakie usprawnienia i zmiany powinna wprowadzić Grupa TAURON, aby spełnić ich oczekiwania. Obszar reklamacji został później objęty badaniem dlatego dane prezentowane są za okres 08.2020 – 12.2022.

NPS – wyniki w obszarze przyłączeń
Badanie ankietowe Kanał/Rok 2022 2021 2020
POK 64 63 55
Infolinia 26 4 0
On-line (mejl) -4 -14 2
NPS – wyniki w obszarze umów
Badanie ankietowe Kanał/Rok 2022 2021 2020
POK 71 66 63
Infolinia 37 30 20
On-line (mejl) 27 3 -5
NPS – wyniki w obszarze rozliczeń
Badanie ankietowe Kanał/Rok 2022 2021 2020
POK 67 47 42
Infolinia 48 38 31
On-line (mejl) 29 -3 7
NPS – wyniki w obszarze reklamacji
Badanie ankietowe Kanał/Rok 2022 2021 2020
POK 10 -17 -17
Infolinia -18 -27 -38
On-line (mejl) -33 -50 -40
NPS – wyniki w obszarze windykacji
Badanie ankietowe Kanał/Rok 2022 2021 2020
Infolinia 26 21 37
On-line (mejl) -10 6 0

Poniższa tabela przedstawia wyniki badania wysiłku (CES) wśród klientów z grupy gospodarstwa domowe Grupy TAURON w latach 2020 – 2022. Obszar reklamacji został później objęty badaniem dlatego dane prezentowane są za okres 08.2020 – 12.2022.

CES – wyniki w obszarze przyłączeń
Badanie ankietowe Kanał/Rok 2022 2021 2020
POK 45 47 41
Infolinia 7 -11 -24
On-line (mejl) -20 -37 -30
CES – wyniki w obszarze umów
Badanie ankietowe Kanał/Rok 2022 2021 2020
POK 55 50 47
Infolinia 21 15 4
On-line (mejl) 9 -16 -32
CES – wyniki w obszarze rozliczeń
Badanie ankietowe Kanał/Rok 2022 2021 2020
POK 51 37 35
Infolinia 34 28 15
On-line (mejl) 13 -15 -14
CES – wyniki w obszarze reklamacji
Badanie ankietowe Kanał/Rok 2022 2021 2020
POK 0 -26 -11
Infolinia -30 -35 -39
On-line (mejl) -46 -59 -49
CES – wyniki w obszarze windykacji
Badanie ankietowe Kanał/Rok 2022 2021 2020
Infolinia 11 4 -14
On-line (mejl) 18 -33 -7

TAURON bez barier

TAURON bez barier jest to całościowy program usuwania barier komunikacyjnych, architektonicznych i cyfrowych, oraz poprawy dostępności zarówno dla pracowników, jak i klientów. Jest to wspólna inicjatywa spółek Grupy TAURON, w ramach której realizowane są rozwiązania dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, osobom chorym czy wykluczonym społecznie lub cyfrowo.

Zadania ujęte w programie obejmują nie tylko likwidację barier, ale również usprawnienia procesów obsługi klientów, tak by był on przyjazny i dostępny dla wszystkich.

Na stronie tauron.pl/bezbarier, zebrane zostały informacje o wdrożonych udogodnieniach, zarówno skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, jak również  seniorów. Przygotowano spot przedstawiający wybrane udogodnienia. W 2022 r. realizowano również działania komunikacyjne mające na celu budowanie świadomości tematu dostępności zarówno wśród klientów, jak i pracowników. Między innymi w 2022 r. zrealizowano kampanię „Pozytywnie o niepełnosprawności” czy quizy z wiedzy o dostępności.

Jednym z najnowszych rozwiązań są stanowiska wyposażone w pętle indukcyjne. Docelowo te rozwiązania dla osób głuchych i niedosłyszących mają  zostać wprowadzone we wszystkich lokalizacjach. Dziania obejmują również szkolenie  konsultantów obsługujących klientów w punktach obsługi i na infoliniach czy opracowanie poradnika „Pierwsza umowa z TAURONEM”, który jest dostosowany do użytku przez osoby niewidzące, zgodnie ze standardami WCAG. Klienci mogą również skorzystać z filmów z tłumaczeniem na polski język migowy, które pomogą w korzystaniu z serwisu Mój TAURON.

Wśród działań realizowanych w ramach programu TAURON bez barier zorganizowano webinar pt. „Sportowcy bez barier! Jak odnieść sukces mimo barier”. Celem działania było budowanie świadomości włączania do codziennego życia i aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Inicjatywa pozwoliła na spotkanie z zawodnikami Olimpiad Specjalnych: Rafałem Mrozem i Małgorzatą Basicką oraz trenerem Dariuszem Stachurą i dyrektor Olimpiad Specjalnych Polska Panią Joanną Styczeń-Lasocką.

TAURON mówi po ludzku

Inicjatywa, która polega na upraszczaniu dokumentów formalno-prawnych, komunikatów oraz pism kierowanych do klientów. Do tej pory udało się:

 • uprościć niemal 700 dokumentów i 1000 komunikatów,
 • wyszkolić 15 trenerów i 60 konsultantów prostego języka,
 • powołać w spółkach koordynatorów inicjatywy, którzy dbają o rozwój TAURON mówi po ludzku (TMPL),
 • uruchomić podstronę pokazującą efekty dotychczasowych działań pl/tmpl,
 • wprowadzić Stylobuk, czyli zestaw zasad prostego języka, które obowiązują w TAURONIE,
 • wprowadzić konieczność uzgadniania wszystkich nowych dokumentów, komunikatów, materiałów marketingowych, przed wysłaniem do klientów lub publikacją, z konsultantami prostego języka.

Powyższe działania sprzyjają rozwojowi procesów rzetelnego i zrozumiałego informowania na temat oferowanych produktów i usług.

Dzięki temu w 2022 r., podobnie jak w latach poprzednich (2019-2021), w całej Grupie TAURON nie odnotowano przypadków niezgodności produktów i usług w zakresie informacji oraz etykietowania, a także przypadków niezgodności dotyczących komunikacji marketingowej.

Zgodnie z zasadami wynikającymi z PRO Klienckiej Polityki Społecznej, przekaz marketingowy wysyłany przez Grupę TAURON jest nie tylko zgodny z prawem, ale również z dobrymi praktykami. Powyższe obrazują tabele poniżej.

 • 417-2

Liczba przypadków niezgodności z: TAURON
Dystrybucja
TAURON
Sprzedaż
TAURON Ciepło TAURON
Nowe Technologie
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Bioeko Grupa TAURON Suma przypadków
Regulacjami – skutkujących nałożeniem grzywny lub kary 0 0 0 0 0 0 0
Regulacjami – skutkujących ostrzeżeniem 0 0 0 0 0 0 0
Wewnętrznymi kodeksami postępowania 0 0 0 0 0 0 0
Suma 0 0 0 0 0 0 0

Liczba przypadków niezgodności z: TAURON
Dystrybucja
TAURON
Sprzedaż
TAURON Ciepło TAURON
Nowe Technologie
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Bioeko Grupa TAURON Suma przypadków
Regulacjami – skutkujących nałożeniem grzywny lub kary 0 0 0 0 0 0 0
Regulacjami – skutkujących ostrzeżeniem 0 0 0 0 0 0 0
Wewnętrznymi kodeksami postępowania 0 0 0 0 0 0 0
Suma 0 0 0 0 0 0 0

Tarcza Antyinflacyjna

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna regulowana Ustawą z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy i podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196), dotyczyła  wszystkich klientów umów kompleksowych i sprzedażowych w zakresie energii elektrycznej  i gazu. W 2022 r. wprowadziła ona szereg zmian w zakresie podatku VAT oraz akcyzy.

Dodatkowo Tarcza Antyinflacyjna nałożyła na Sprzedawcę konieczność realizacji programu wsparcia dla klientów wrażliwych i osób objętych długoterminowych opieka domową – zapewnienie obsługi zgłoszeń i zapytań w zakresie odroczenia terminu płatności, rozłożenia płatności na raty oraz braku wstrzymania dostarczania prądy w terminach wskazanych ustawą. Do klientów wysłane zostały:

 • ponad 4 mln listów niezależnie od faktur,
 • ponad 10 mln insertów do faktur,
 • ponad 3,5 mln komunikatów w formie mailowej.

Nowelizacja OZE. Nowy model rozliczeń Prosumentów

W 2022 r. nastąpiły zmiany prawne dotyczące nowego modelu rozliczeń z prosumentami ze zmianą algorytmów rozliczeniowych i sposobu przekazywania danych pomiarowych dla prosumentów. Zmiany te zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r.

Wdrażając zapisy ustawy Grupa TAURON wprowadziła następujące zmiany w obsłudze prosumentów:

 • wprowadzono zmiany treści umów,
 • uruchomiono depozyt prosumencki,
 • przygotowano założenia do zmian systemowych,
 • dostosowano szablon faktury (odejście od odczytów licznika),
 • uruchomiono międzystrefowe bilansowanie

Rządowa Tarcza Solidarnościowa

W 2022 r. wprowadzona została Rządowa Tarcza Solidarnościowa. Następstwem wejścia w życie nowych regulacji była konieczność przedłożenia stosownego oświadczenia przez klientów w celu uzyskania profitów wynikających z treści ustaw. W związku z tym Grupa TAURON wprowadziła nowe rozwiązania w systemach IT oraz niezbędne zmiany w zakresie obsługi klientów.

Grupa TAURON na bieżąco informowała klientów o rozwiązaniach ustawowych. Przygotowane zostały komunikaty prasowe dla mediów szeroko zasięgowych. Osiągnięto 1,35 mln wyświetleń postów w kanałach na Facebooku, Twitterze oraz Linkedinie.

Dodatkowo Grupa TAURON:

 • przeprowadziła specjalną akcję informacyjną do klientów z cennikami z gwarancją ceny – zachęcano ich do zmiany cennika, tak, żeby w 2023 r. mogli skorzystać z rozwiązań Tarczy Solidarnościowej. Klienci otrzymali pisma z informacją, w jakich kanałach mogą bezpłatnie zmienić umowę,
 • przygotowała dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych poradnik w formie e-booka:
  „O oszczędzaniu na co dzień”,
 • wykorzystała bloga tauron.pl do wsparcia obsługi przy wdrażaniu Tarczy Solidarnościowej.

Kontakty klientów w punkcie kulminacyjnym składania oświadczeń, tj. 28.11.2022 r., wzrosły o 400% w POK
oraz 500% na Infolinii.

W ramach ustawy dotyczącej zamrożenia cen do końca 2022 r. Grupa TAURON otrzymała do obsługi 151 tysięcy oświadczeń. Za pośrednictwem ePUAP wpłynęło prawie 17 tysięcy oświadczeń. Z kolei w zakresie ustawy cen maksymalnych wpłynęło 153 tysiące oświadczeń.

Wyniki wyszukiwania