Ryzyka związane z zarządzaniem kapitałem społecznym ​

Ryzyko społeczne zidentyfikowane w Grupie TAURON

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko społeczne Ryzyko obejmuje ryzyko niewywiązywania się ze standardów obsługi klienta, realizacji umów sprzedaży, komunikacji zewnętrznej i działań marketingowych oraz ryzyko związane z ochroną danych osobowych. Skutkiem materializacji ryzyka jest utrata reputacji i zaufania klientów, spory z klientami, brak realizacji celów, w tym celów sprzedażowych oraz możliwe kary za nieprzestrzeganie wymogów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Stosowanie PRO Klienckiej Polityki Społecznej.
 2. Prowadzenie dialogu z klientami,
  w tym badanie zadowolenia klientów, dopasowanie oferty produktowej do ich potrzeb, dbanie o wysoki poziom obsługi klientów.
 3. Budowanie relacji z klientami
  i otoczeniem rynkowym.
 4. Odpowiedzialność za produkt, w tym za jakość i bezpieczeństwo dostaw, dopasowanie oferty produktowej do oczekiwań klientów.
 5. Ochrona prywatności
  i bezpieczeństwa danych osobowych klientów.
 6. Wdrażanie narzędzi wspierających realizację klienckiej polityki społecznej.
 7. Standaryzacja wzorów umów
  z klientami i ich dostosowywanie do zmian w przepisach prawa oraz optymalizacja procesów sprzedażowych i obsługowych.
 8. Realizacja działań promocyjnych zgodnie z przyjętą Strategią marki TAURON i Strategią sponsoringową Grupy TAURON na lata 2018-2025, uwzględniających poszanowanie praw człowieka i prowadzenie odpowiedzialnego marketingu
2. Ryzyko zarządzania obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu
 1. Wdrożenie i realizacja planu projektów CSR, w którym określone są wszystkie działania wraz z ich uzasadnieniem.
 2. Stosowanie dokumentu pn. Zasady prowadzenia projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Grupie TAURON.
 3. Zatwierdzanie przez upoważnione obszary kluczowych działań.
 1. Wdrożenie i realizacja planu projektów CSR, w którym określone są wszystkie działania wraz z ich uzasadnieniem.
 2. Stosowanie dokumentu pn. Zasady prowadzenia projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Grupie TAURON.
 3. Zatwierdzanie przez upoważnione obszary kluczowych działań.
3. Ryzyko zarządzania reputacją poprzez kształtowanie wizerunku marki Ryzyko związane z wykorzystywaniem marki TAURON w skojarzeniu z niekorzystnymi, kontrowersyjnymi działaniami mającymi negatywny wpływ na wizerunek Grupy powodujący w efekcie kształtowanie nieodpowiedniego wizerunku firmy.
 1. Nadzorowanie procesu ustalania metodologii przeprowadzania akcji promocyjnych i sponsoringowych, zatwierdzanie przez upoważnione obszary kluczowych działań.
 2. Wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej, powołanie Zespołu odpowiedzialnego za ocenę i zatwierdzanie projektów wizerunkowych.

Wyniki wyszukiwania