Misja, wizja i wartości​

Misja
Dbamy o klienta. Troszczymy się o planetę. Wybieramy Zielony Zwrot TAURONA.
Wizja
TAURON – Firma pierwszego wyboru.

Misja i wizja Grupy Kapitałowej TAURON wynika ze strategii, która odpowiada na zmiany rynkowe, oczekiwania klientów i wyzwania związane z klimatem i środowiskiem.

Warunkiem realizacji misji i wizji jest postępowanie zgodnie z wartościami korporacyjnymi i zasadami opisanymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON w relacjach ze współpracownikami, środowiskiem naturalnym i otoczeniem.

Pozycja rynkowa zobowiązuje Grupę TAURON do odważnego i konsekwentnego wdrażania innowacyjnych oraz konkurencyjnych rozwiązań, a także do nadążania za zmieniającymi się wyzwaniami i trendami biznesowymi.


Wartości korporacyjne

Wartości korporacyjne Grupy Kapitałowej TAURON są symbolami i wyznacznikami kultury organizacyjnej Grupy.

Stanowią punkt wyjścia dla Zasad Postępowania szczegółowo opisanych w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON. Wartości korporacyjne powinny przyświecać każdemu podczas realizacji codziennych zadań, jako drogowskazy do osiągnięcia celów określonych w strategii Grupy TAURON.

Wartości Grupy Kapitałowej TAURON opisuje skrót PRO (Partnerstwo, Rozwój, Odwaga):

  • Jesteśmy partnerami dla klientów i siebie nawzajem w realizacji wspólnych celów.
  • Budujemy trwałe relacje, oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku.
  • Angażujemy się w to, co ważne dla naszych klientów i Grupy.
  • Jesteśmy innowacyjni – pokonujemy bariery, wyznaczamy trendy i kreujemy zmiany.
  • Stale rozwijamy kompetencje, umiejętności i wiedzę.
  • Poszukujemy coraz lepszych rozwiązań – wychodzimy naprzeciw obecnym i przyszłym potrzebom klientów, ciągle podnosząc jakość naszych usług.
  • Śmiało i otwarcie rozmawiamy o problemach i najodważniejszych pomysłach.
  • Z determinacją wdrażamy to, w co wierzymy, aby osiągnąć wspólne cele.
  • Z zaangażowaniem i pasją stawiamy czoła wyzwaniom zmieniającego się otoczenia.

Wyniki wyszukiwania