Relacje inwestorskie ​

Transparentna, rzetelna i regularna komunikacja jest podstawą prowadzonego przez TAURON programu relacji inwestorskich. Odbywa się ona nie tylko w formie działań wymaganych przepisami prawa, czyli np. poprzez publikowanie informacji w raportach bieżących i okresowych, lecz jest również uzupełniana licznymi dodatkowymi aktywnościami i narzędziami kierowanymi do wszystkich interesariuszy.

Wysoka jakość komunikacji w konsekwencji przekłada się na wyższy poziom zaufania ze strony inwestorów, instytucji finansujących i partnerów biznesowych. Budowanie relacji z inwestorami oparte jest zarówno na wcielaniu w życie najlepszych praktyk stosowanych na całym świecie, jak i wyznaczaniu wysokich standardów na polskim rynku kapitałowym.

W 2022 r. analitycy, zarządzający funduszami oraz akcjonariusze mieli dostęp do szerokiego spektrum informacji o Grupie Kapitałowej TAURON za pomocą różnych narzędzi komunikacji.

W związku z publikacją raportów okresowych Spółka organizowała konferencje dla inwestorów i analityków, w których każdorazowo uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli rynku kapitałowego i mediów. Wydarzenia te były tłumaczone symultanicznie na język angielski. Zadbano również o możliwość ich odtworzenia w terminie późniejszym. Dzięki temu, wszyscy zainteresowani mieli zagwarantowany równy dostęp do informacji. Ponadto Spółka zorganizowała trzy czaty z przedstawicielami Zarządu dedykowane inwestorom indywidualnym.

Obok spotkań towarzyszących publikacji raportów okresowych, w 2022 r. przedstawiciele Spółki uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach inwestorskich, w ramach których odbyło się łącznie kilkadziesiąt spotkań z zarządzającymi i analitykami rynku kapitałowego.

Podczas spotkań przedstawiciele TAURON oraz kluczowi menedżerowie prezentowali strategię Grupy Kapitałowej TAURON, omawiali najważniejsze projekty inwestycyjne, sytuację finansową, a także aktualną sytuację rynkową i perspektywy sektora energetycznego.

W 2022 r., podobnie jak w latach poprzednich, TAURON uczestniczył także w wydarzeniach skierowanych do inwestorów indywidualnych. Był m.in. partnerem konferencji „WallStreet” organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

W związku z rosnącym znaczeniem kanałów internetowych i mediów społecznościowych, Spółka kładzie duży nacisk na rozwój w zakresie komunikacji z inwestorami za ich pośrednictwem. W serwisie YouTube zamieszcza relacje z ważnych dla inwestorów wydarzeń, np. z konferencji wynikowych, czy z obrad Walnego Zgromadzenia. TAURON posiada także profil korporacyjny na portalu społecznościowym Twitter, na którym pojawiają się wpisy m.in. z obszaru relacji inwestorskich. Mając świadomość, jak istotnym źródłem informacji dla inwestorów jest strona internetowa, a w szczególności zakładka Relacje Inwestorskie, Spółka dba o jej zawartość i aktualność zamieszczanych tam treści. Sekcja Relacje Inwestorskie zawiera wiele przydatnych informacji o bieżących i planowanych wydarzeniach, wynikach finansowych czy strategii Grupy Kapitałowej TAURON. Zamieszczone są w niej również prezentacje i relacje wideo z konferencji podsumowujących wyniki finansowe.

Aktywność w obszarze relacji inwestorskich jest regularnie doceniana przez uczestników rynku kapitałowego i inwestorów.

Kalendarium wydarzeń oraz działań realizowanych w ramach relacji inwestorskich w 2022 r.

Data Wydarzenie
30.03.2022 r. Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.
31.03.2022 r. Wideokonferencja dla analityków, zarządzających funduszami i mediów związana z publikacją wyników finansowych za 2021 r.
31.03.2022 r. Czat dla inwestorów indywidualnych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych
24.05.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
25.05.2022 r. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 r.
26.05.2022 r. Wideokonferencja dla analityków, zarządzających funduszami i mediów związana z publikacją wyników finansowych za I kwartał 2022 r.
26.05.2022 r. Udział w konferencji WallStreet organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
2.06.2022 r. Udział w konferencji CEE Days, Ipopema
13.07.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
7.09.2022 r. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 r.
8.09.2022 r. Wideokonferencja dla analityków, zarządzających funduszami i mediów związana z publikacją wyników finansowych za I półrocze 2022 r.
8.09.2022 r. Czat dla inwestorów indywidualnych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych
27.09.2022 r. Udział w konferencji RES Energy Conference, BM Pekao
5-6.10.2022 r. Udział w konferencji The Finest CEElection 2022, Erste Group
23.11.2022 r. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 r.
24.11.2022 r. Wideokonferencja dla analityków, zarządzających funduszami i mediów związana z publikacją wyników finansowych za III kwartał 2022 r.
25.11.2022 r. Czat dla inwestorów indywidualnych w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych

 

Wyniki wyszukiwania