List Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

gri
  • 2-22

Rok 2022 zapisze się w naszej pamięci jako rok obfitujący w wiele wyzwań. Największym z nich był kryzys energetyczny wywołany inwazją Rosji na Ukrainę. Branża energetyczna, której fundamentem są stabilne dostawy surowców, odczuła to najmocniej. W ciągu całego roku niepewność na rynku energii była stabilizowana dzięki regulacjom na poziomie krajowym i europejskim. Nie pozostaliśmy głusi na tragedię Ukrainy i na wielu płaszczyznach udzieliliśmy wsparcia potrzebującym przekazując pomoc rzeczową i finansową służącą do odbudowy infrastruktury energetycznej. Z pomocą dotarliśmy także do najbardziej potrzebujących uchodźców, w tym dzieci.

Pomimo wielu niespodziewanych wyzwań Grupa TAURON wywiązywała się ze swoich zobowiązań i stabilnie dostarczała energię elektryczną i ciepło swoim klientom. Olbrzymia w tym zasługa naszych pracowników, dzięki ich wiedzy i doświadczeniu przeszliśmy suchą stopą przez morze wyzwań, którym musieliśmy sprostać.

Wszystkie działania przez nas podejmowane mają swoje źródło w naszej Strategii „Zielony Zwrot TAURONA. Energia na okrągło”, którą ogłosiliśmy w czerwcu 2022 r. Ten dokument jasno określa kierunki rozwoju wpisując naszą firmę w proces dynamicznych zmian energetyki europejskiej i światowej. W nowej strategii przyjęliśmy zrównoważoną ścieżkę rozwoju zgodną z globalnymi trendami, w tym uwzględniającą zrównoważone cele ONZ.

Misją Grupy TAURON jest dbałość o klienta i troska o planetę. Podstawowym naszym zadaniem jest zapewnianie powszechnego dostępu do niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych po akceptowalnych cenach. Nasza strategia, której długoterminowym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku, stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii, co przyczyni się do znaczącej redukcji emisji CO2. Dzięki wieloletnim inwestycjom w sieci dystrybucyjne i cyfryzację, bez zakłóceń dostarczamy  energię elektryczną i ciepło do prawie 6 milionów klientów. Inwestycje TAURONA to również rozwój odnawialnych źródeł energii. Realizowany przez nas program inwestycyjny zakłada, że do 2025 roku Grupa będzie dysponowała źródłami odnawialnymi o łącznej mocy 1,6 GW, a do 2030 roku 3,7 GW. Przyniesie to w konsekwencji obniżkę naszej emisyjności o 80%, do poziomu 160 kgCO2/MWh w 2030 r.

Jednym z kluczowych czynników, które wpływają na zmiany w branży energetycznej, jest postępująca transformacja technologiczna, wprowadzająca rozwiązania cyfrowe, digitalizację, nowe usługi IT wpierające działalność spółek Grupy TAURON. Rozwiązania te, często z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, usprawniają procesy biznesowe, pozwalają na dostarczanie usług bardziej dopasowanych do potrzeb naszych klientów. Umożliwiają również integrację źródeł generacji rozproszonej, lepsze zarządzanie i monitorowanie sieci, wspierają poprawę efektywności energetycznej klientów. TAURON realizuje transformację cyfrową wdrażając nowoczesne rozwiązania technologiczne, podnoszące komfort klienta, bezpieczeństwo świadczonych usług, wspierające ochronę klimatu.

W 2022 roku konsekwentnie dekarbonizowaliśmy działalność Grupy TAURON. Już zaszły widoczne zmiany w naszym łańcuchu wartości. Skarb Państwa nabył końcem ubiegłego roku 100 proc. akcji spółki TAURON Wydobycie. Dzięki tej zmianie organizacyjnej od 2023 r. Grupa nie jest już producentem węgla. Przed nami kolejne wyzwanie dotyczące wydzielenia do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego aktywów wytwórczych opartych na węglu.

U podstaw naszej kultury organizacyjnej stoją wartości: Partnerstwo, Rozwój i Odwaga oraz standardy etyczne i poszanowanie praw człowieka. Podejmujemy działania, aby zminimalizować negatywne skutki społeczne, związane z transformacją sektora elektroenergetycznego. Ważny jest dla nas transparentny dialog ze stroną społeczną.

Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że kwestie zrównoważonego rozwoju są dla naszej organizacji niezwykle istotne. Realizacja przyjętych kierunków przyczyni się do zapobiegania negatywnym skutkom prowadzonej działalności i będzie pozytywnie oddziaływać na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. Naszym priorytetem jest rozwój realizowany w sposób komplementarny z poszanowaniem praw człowieka i międzynarodowych działań na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Z poważaniem
Paweł Szczeszek
Prezes Zarządu TAURON Polska Energia

Wyniki wyszukiwania