Grupa TAURON współpracuje i utrzymuje ścisłe relacje z władzami lokalnymi na obszarze swojego działania.

W strukturach TAURON Dystrybucja działa 10 pełnomocników ds. kontaktów z samorządami, którzy utrzymują ścisłe relacje z władzami lokalnymi na obszarze swojego działania. Regularnie spotykają się z prezydentami i burmistrzami miast, wójtami gmin, zarządami powiatów. Ponadto reprezentują Spółkę w organizacjach zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego (m.in. Aglomeracje Lokalne, Agencje Rozwoju Regionalnego, Centra Rozwoju Gospodarki, Regionalne Związki Gmin i Powiatów), uczestniczą w posiedzeniach Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, Regionalnej Rady ds. Energii oraz spotkaniach organizowanych w Urzędach Marszałkowskich i Wojewódzkich dotyczących energetyki.

W 2022 r. pełnomocnicy ds. kontaktów z samorządami odbyli 541 spotkań w gminach i 58 spotkań w powiatach z obszaru dystrybucyjnego Grupy TAURON. Spotkania poświęcone były uzgadnianiu planowanych inwestycji, komunikowaniu spraw istotnych dla Grupy TAURON, a także procedowaniu bieżących spraw związanych z zapewnieniem dostaw energii elektrycznej, obsługą umów dystrybucyjnych, modernizacją sieci, likwidacją kolizji, wycinką drzew, itp.

Pełnomocnicy ds. kontaktów z samorządami promują wśród samorządów z obszaru działania TAURON Dystrybucja konkurs „Samorząd przyjazny energii”, który od ośmiu lat organizowany jest przez PTPIREE we współpracy z Operatorami Sieci przesyłowej i dystrybucyjnych. Pełnomocnicy podejmują również działania związane z pozyskaniem środków na projekty związane z modernizacją infrastruktury energetycznej.

Wyniki wyszukiwania