Oceń nasz raport

1. Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że obecny sposób prezentacji danych jest czytelny i kompletny?

2. Proszę dokonać oceny w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 - najwyższą ocenę, w następujących kategoriach:

Stopień łatwości nawigacji po dokumencie:

Stopień łatwości odnajdywania interesujących treści Raportu:

3. Jaki planowany jest przez Pana(ią) nakład czasu na zapoznanie się z treścią Raportu Zintegrowanego Grupy TAURON dostępnego w formie elektronicznej?

minut

4. Jak ocenia Pan(i) prawdopodobieństwo ponownego odwiedzenia Raportu Zintegrowanego on-line Grupy TAURON?

5. Które z dostępnych rozdziałów Raportu Zintegrowanego Grupy TAURON są dla Pana(i) najbardziej istotne? (Można wybrać więcej niż jedną opcję).

6. Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę, ogólną ocenę tegorocznego Raportu Zintegrowanego on-line Grupy TAURON.

Wyniki wyszukiwania