Model trzech linii obrony

W celu zapewnienia bezpieczeństwa działania organizacji, w Grupie TAURON funkcjonuje tzw. Model trzech linii obrony, stanowiący system kontroli wewnętrznej. Obejmuje on:

W ramach I linii obrony – kontrolę funkcjonalną, sprawowaną przez:

  • kierownictwo niższego i średniego szczebla,
  • pozostałych pracowników Grupy,

W ramach II linii obrony – niezależną kontrolę, sprawowaną przez funkcję:

  • zarządzania ryzykiem,
  • zapewnienia zgodności,
  • zapewnienia bezpieczeństwa,

W ramach III linii obrony – kontrolę instytucjonalną, sprawowaną przez audyt wewnętrzny.

Wyniki działań Zespołu Audytu Wewnętrznego raportowane są bezpośrednio do kierownictwa wyższego szczebla i Komitetu Audytu/Rady Nadzorczej. Sposób zorganizowania tzw. Modelu trzech linii obrony obrazuje poniższy schemat.

Wyniki wyszukiwania