Nagrody i wyróżnienia​

W 2022 r. TAURON oraz spółki Grupy Kapitałowej TAURON otrzymały następujące nagrody i wyróżnienia:

The Best of The Best
Przyznanie TAURON nagrody specjalnej The Best of The Best za stały, wysoki poziom raportowania finansowego i pozafinansowego w konkursie The Best Annual Report 2021, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.
DNA
Przyznanie TAURON nagrody DNA – bo pomaganie mamy w genach za pomoc w odbudowie infrastruktury energetycznej Ukrainy w konkursie, organizowanym przez Fundację Pozytywnych Idei.
Liderzy Świata Energii
Otrzymanie przez TAURON nagrody w kategorii Innowacja Roku za mikrosieć zbudowaną w Bytomiu w Konkursie Liderzy Świata Energii, doceniającym najlepsze praktyki przyczyniające się do coraz większej neutralności klimatycznej i zazieleniania polskiej gospodarki.
Polskie Compliance Awards 2021
Przyznanie TAURON nagrody w kategorii Projekt Whistleblowingowy Roku w konkursie Polskie Compliance Awards 2021, organizowanym przez Instytut Compliance.
Certyfikat HR
Przyznanie TAURON Certyfikatu HR Najwyższej Jakości przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami za najwyższej jakości praktyki zarządzania kapitałem ludzkim.
Wyróżnienie
Przyznanie TAURON Wydobycie wyróżnienia za testowanie nowych sposobów rekultywacji i zazielenienia hałd w ramach międzynarodowego, proekologicznego projektu RECOVERY, którego celem jest opracowanie sposobu rekultywacji tzw. obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i innych terenów zdegradowanych.
Friendly Workplace 2022
Przyznanie TAURON nagrody specjalnej i statuetki Friendly Workplace 2022 r. za działania na rzecz tworzenia przyjaznej kultury organizacyjnej opartej na otwartych relacjach z pracownikami w konkursie organizowanym przez Markapracodawcy.pl
Friendly Workplace 2022
Nagrodę Friendly Workplace 2022 r. otrzymała również spółka TAURON Obsługa Klienta za nowoczesne podejście w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników.
Górniczy Sukces Roku
Przyznanie TAURON Wydobycie wyróżnienia za innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane w nowym szybie górniczym ZG Janina i działania proekologiczne związane z rekultywacją pokopalnianych hałd w konkursie Górniczy Sukces Roku, organizowanym przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.
Bursztynowe Serce
Przyznanie Grupie TAURON wyróżnienia oraz statuetki Bursztynowe Serce na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym w uznaniu za zaangażowanie w działalność społeczną i organizację Dziecięcej Przystani w TAURON Arenie Kraków.
Orły Wprost 2022
Otrzymanie przez TAURON nagrody Orła Wprost 2022 województwa śląskiego za wdrożenie instalacji wykorzystujących metan z kopalni węgla do produkcji energii elektrycznej.
Wysoki standard bezpieczeństwa technicznego
Przyznanie TAURON przez Urząd Dozoru Technicznego statuetki za wysoki standard bezpieczeństwa technicznego w uznaniu współpracy w obszarze minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych oraz wkładu w rozwój polskiej gospodarki.
Najlepsze relacje inwestorskie według inwestorów indywidualnych w 2021
Przyznanie TAURON III miejsca w konkursie Najlepsze relacje inwestorskie według inwestorów indywidualnych w 2021 r. spółek z indeksu WIG30 organizowanym przez Gazetę Giełdy i Inwestorów Parkiet oraz Izbę Domów Maklerskich.
Kryształy Polskiej Gospodarki 2021
Przyznanie TAURON statuetki za innowacyjne podejście do energetyki rozproszonej w konkursie Kryształy Polskiej Gospodarki 2021, organizowanym przez redakcję Forum Polskiej Gospodarki.
Pracodawca wspierający szkolnictwo zawodowe 2022
Przyznanie TAURON Dystrybucja nagrody Pracodawca wspierający szkolnictwo zawodowe 2022 za zaangażowanie w kształcenie młodych elektryków.
IFS Business Transformation Awards 2022
Przyznanie przez Industrial and Financial Systems spółce TAURON Obsługa Klienta nagrody IFS Business Transformation Awards 2022 za 30 lat partnerskiej współpracy.

Wyniki wyszukiwania