Organizacja formalno-prawna​

gri
  • 2-2

Na dzień 31 grudnia 2022 r.  do kluczowych spółek Grupy Kapitałowej TAURON, oprócz jednostki dominującej TAURON, zaliczało się 39 spółek zależnych, objętych konsolidacją, które zostały wskazane poniżej. Ponadto Spółka na dzień 31 grudnia 2022 r. w sposób bezpośredni lub pośredni posiadała udziały w 33 pozostałych spółkach.

Struktura Grupy Kapitałowej TAURON

1TEC1 sp. z o.o. jest komplementariuszem, TAURON Zielona Energia sp. z o.o. jest komandytariuszem.
2 dawniej Marselwind sp. z o.o.

TAURON Polska Energia S.A jest pełniącą rolę centrum korporacyjnego jednostką dominującą Grupy Kapitałowej TAURON. Funkcjonowanie spółki realizowane jest w oparciu o Zarząd, w którym kompetencje zarządzania jednostkami merytorycznymi zostały podzielone pomiędzy Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. Aktualny podział kompetencji w ramach Zarządu TAURON Polska Energia został przedstawiony w sekcji „Model Biznesowy i Operacyjny Grupy TAURON„.

Wyniki wyszukiwania