Kapitał intelektualny

Potencjał kapitału intelektualnego obejmuje swoim zasięgiem kapitał pracowniczy, społeczny, kapitał strukturalny wewnętrzny i kapitał strukturalny zewnętrzny.

Warto podkreślić, że głównym składnikiem kapitału intelektualnego Grupy TAURON jest wiedza pracowników oraz ogół ich kompetencji. Innym istotnym komponentem kapitału intelektualnego jest kapitał strukturalny wewnętrzny. Kapitał ten obejmuje technologie, metody i procesy, które umożliwiają funkcjonowanie Grupy. Ponadto, w ramach projektów wewnętrznych oraz z udziałem partnerów biznesowych i środowiska naukowego, realizowane są działania w obszarze badań, rozwoju i innowacji. Ostatni komponent, kapitał strukturalny zewnętrzny, związany jest z niematerialnymi czynnikami rynkowymi. Kapitał ten obejmuje markę i reputację firmy, sieć współpracowników oraz relacje z interesariuszami, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań z dostawcami i klientami. Grupa TAURON dąży do tego, by pogłębiać współpracę z dostawcami technologii oraz know-how, reprezentowanymi zarówno przez duże koncerny przemysłowe, jak również przez małe firmy – głównie startupy.

Efektywne zarządzanie kapitałem intelektualnym daje szanse na podwyższanie elastyczności adaptacyjnej i dokonywanie działań transformacyjnych, dostosowanych do zmian w otoczeniu rynkowym.

Osiągnięte rezultaty w ramach zarządzania kapitałem intelektualnym w Grupie Kapitałowej TAURON w latach 2019-2021

Osiągnięte rezultaty 2021 2020 2019
Liczba nowych uruchomionych projektów badawczo-rozwojowych we wszystkich obszarach biznesowych Grupy 3
(w tym 1 projekt prowadzony we współpracy ze start-upami)
10
(w tym 8 projektów prowadzonych we współpracy ze start-upami)
18
(w tym 9 projektów prowadzonych we współpracy ze start-upami)
Liczba realizowanych projektów w Obszarze B+R 33 52 67
Łączna wartość realizowanych projektów 95 mln zł 109 mln zł 178 mln zł
Pozyskane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów B+R 40 mln zł 42 mln zł 48 mln zł

Wyniki wyszukiwania