27.3. Bilans praw do emisji CO2 w Rejestrze Unii Europejskiej

Bilans uprawnień Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2022
Mg EUA Mg EUA
Uprawnienia na rejestrze na początek roku 2 188 000 6 732 596
Uprawnienia umorzone:
emisja poprzedniego roku (7 141 170) (10 047 653)
emisja bieżącego roku (5 871 051)
Przydział nieodpłatnych uprawnień 138 010 131 815
Uprawnienia nabyte na rynku wtórnym 12 999 000 17 673 672
Uprawnienia sprzedane na rynek wtórny (5 791 000) (6 431 379)
Uprawnienia na rejestrze na koniec roku 2 392 840 2 188 000

 

Wolumen nabytych uprawnień do emisji CO2 w powyższej tabeli dotyczy uprawnień do emisji CO2 nabytych na potrzeby umorzeniowe Grupy TAURON oraz w ramach portfela tradingowego. Sprzedaż dotyczy co do zasady portfela tradingowego oraz ewentualnej sprzedaży uprawnień do emisji CO2 nabytych pierwotnie na potrzeby umorzeniowe Grupy TAURON i sprzedanych w związku z działaniami restrukturyzacyjnymi.

Wyniki wyszukiwania