27.1. Długoterminowe świadectwa pochodzenia energii i prawa do emisji CO2

Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2021
Świadectwa pochodzenia energii Prawa do emisji CO2 Razem Świadectwa pochodzenia energii Prawa do emisji CO2 Razem
Bilans otwarcia 200 244 444 234 267 501
Zakup bezpośredni 19 11 30 113 113
Reklasyfikacja (177) (242) (419) (147) (23) (170)
Bilans zamknięcia 42 13 55 200 244 444

Wyniki wyszukiwania