Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rekompensaty energia elektryczna 465 (9)
Rekompensaty paliwo gazowe 17
Rekompensaty energia cieplna 2
Razem 484 (9)

Rekompensaty w zakresie energii elektrycznej dotyczą spółek segmentu Sprzedaż i wynikają z Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, co zostało opisane szerzej w nocie 12 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania