Grupa TAURON ogłosiła w 2019 roku aktualizację kierunków strategicznych tzw. Zielony Zwrot TAURONA, będący uzupełnieniem Strategii Grupy opublikowanej w 2016 roku. Aktualizacja koncentrowała się na zrównoważonej transformacji Grupy w kierunku działalności  niskoemisyjnej. Przyjęta aktualizacja kierunków strategicznych potwierdziła zasadność rozwoju Grupy w oparciu o:

1
regulowany i stabilny segment Dystrybucji
2
rozwój źródeł nisko- i zeroemisyjnych
3
konwencjonalne aktywa wytwórcze otrzymujące wsparcie
4
sprzedaż produktów oraz usług energetycznych i okołoenergetycznych dostosowanych do potrzeb klientów

Wyniki wyszukiwania