Polityki, kodeksy, zasady wspierające zarządzanie obszarem

PRO Kliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON

Na mocy przyjętej w 2016 roku Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025 określono wizję, zgodnie z którą TAURON dąży do tego by być firmą najlepiej odpowiadającą na potrzeby klientów w polskiej branży energetycznej. W oparciu o powyższe, w 2017 roku Zarząd TAURON Polska Energia S.A. przyjął do stosowania PRO Kliencką Politykę Społeczną Grupy TAURON.

 

 

Dokument służy kształtowaniu odpowiednich warunków organizacyjnych i biznesowych, niezbędnych do realizacji strategicznych celów Grupy Kapitałowej TAURON w zakresie relacji z klientami i otoczeniem rynkowym.

Polityka jest zbiorem głównych założeń stosowanych podczas realizacji sprzedaży i obsługi klienta. Definiuje również działania podejmowane przez Grupę Kapitałową TAURON w ramach dialogu z klientami, podkreśla wagę budowania trwałych relacji tak z nimi, jak i otoczeniem rynkowym, a także określa odpowiedzialności leżące po stronie Grupy w aspekcie tej bardzo licznej (liczbę klientów Grupy Kapitałowej TAURON przedstawia tabela nr 70) i niezwykle istotnej grupy interesariuszy.

Tabela nr 70. GRI EU 3. Liczba klientów indywidualnych i biznesowych Grupy Kapitałowej TAURON na dzień 31 grudnia 2021

Typ grupy sprzedaży Obszar sprzedaży  Przesył i Dystrybucja
Indywidualna 5 220 416 16 421
Biznesowa (z instytucjami włącznie) 402 343 206 194
Suma 5 622 759 222 615

 

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Realizując założenia PRO Klienckiej Polityki Społecznej, Grupa Kapitałowa TAURON odpowiada najlepiej jak to możliwe na potrzeby klientów, koncentrując swoje wysiłki na następujących pryncypiach:

  • dbałości o najwyższe standardy w relacjach z klientami, oparte na transparentności, wzajemnym szacunku i zaufaniu,
  • ciągłej komunikacji dwustronnej, opartej na dialogu,
  • badaniu opinii, doświadczeń i oczekiwań klientów,
  • odpowiadaniu na potrzeby klientów poprzez czytelną ofertę, odpowiadającą na ich potrzeby i spełniającą oczekiwania.

Badania marketingowe

Do procedur należytej staranności realizowanych w ramach PRO Klienckiej Polityki Społecznej zaliczyć należy przede wszystkim realizowane cyklicznie badania. Ich celem jest poznanie klientów po to, by pełniej odpowiadać na ich potrzeby. Monitoring komunikacji marketingowej odbywa się przy współpracy z analitykami rynkowymi. Zestawienie badań tego typu prowadzonych w 2021 r. zaprezentowano w tabeli nr 71.

Tabela nr 71. Badania zrealizowane przez Grupę Kapitałową TAURON w 2021 roku w ramach procedur należytej staranności

Tematyka badania Okres, w którym zostało przeprowadzone badanie
Badania produktów / usług:  
Badanie produktu Serwisant Specjalistyczny 03.2021 r.
Badanie produktu assistance dla Fotowoltaiki 02-03.2021 r.
Badanie nowej oferty prądu i gazu 05-06.2021 r.
Badanie zadowolenia z produktu Magazyn Energii 08.2021 r.
Badanie oferty łączonej PV +klimatyzacja+PC+magazyn 09-10.2021 r.
Badanie potencjału kodu QR w procesie przepisywania licznika 01.2021 r.
Monitoring spójności i przejrzystości komunikacji marketingowej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji dotyczącej nowych produktów i ofert, w tym:
Badanie skuteczności kampanii „Drużyna Serwisantów” 06.2021 r.
Badanie skuteczności kampanii „Coś” 11-12.2021 r.
Badanie tajemniczego klienta w Punktach Obsługi Klienta i w Punktach Partnerskich
(4 fale)
Q1, Q2, Q3, Q4.2021 r.
Badanie świadomości posiadania produktu assistance przez klientów – segment GD 10-11.2021 r.
Badanie znajomości oferty TAURON 11-12.2021 r.
Badanie świadomości funkcjonowania Punktów Partnerskich 04.2021 r.

Wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów defaworyzowanych i wrażliwych grup odbiorczych

W ramach procedur należytej staranności zrealizowano również działania edukacyjne, skierowane do grup defaworyzowanych, przede wszystkim klientów wrażliwych energetycznie oraz osób w wieku senioralnym. Zestawienie działań z tego zakresu oraz ich wielkość zostało pokazane w tabeli nr 72.

Tabela nr 72. Działania edukacyjne zrealizowane przez Grupę Kapitałową TAURON w 2021 roku w ramach procedur należytej staranności

Kampanie informacyjne Działania przeprowadzone w ramach kampanii
Kampania Seniorów sposób na „COŚ się zepsuło”

Kampania o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym skierowana przede wszystkim do seniorów, ale także osób młodych, które często pełnią rolę opiekunów osób starszych.

W ramach kampanii w 2021 r. z myślą o seniorach przygotowany został poradnik dotyczący bezpieczeństwa seniorów w Internecie oraz poza nim, a także działania w przypadku awarii urządzeń domowych. Dla seniorów przygotowane zostały także edukacyjne materiały wideo, odpowiadające na pytania: gdzie szukać pomocy w przypadku domowych awarii, jak bezpiecznie płacić rachunki przez Internet, jak rozpoznać niebezpieczne e-maile i SMS-y.

Kolejnym elementem akcji był zrealizowany z ogólnopolską rozgłośnią radiową konkurs „Pomoc ma MegaMoc. Łączymy pokolenia”, którego celem było radiowe i internetowe wsparcie kampanii  „Seniorów, sposób na „COŚ się zepsuło”. Za pomocą tej formy zwracaliśmy uwagę młodym na problemy, przed jakimi stoją na co dzień seniorzy.

Punktem wyjścia dla całej kampanii był raport Seniorów sposób na „COŚ się zepsuło”, w którym przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego wśród seniorów.

Materiały przygotowane w ramach kampanii promowane były w prasie, Internecie oraz radiu, a także zamieszczone na stronie tauron.pl/seniorzy.

137 638 – liczba odbiorców kampanii
Promocja na portalach branżowych i lokalnych, a także w prasie lokalnej
Promocja w mediach społecznościowych i w ramach płatnej kampanii internetowej
Dystrybucja materiałów w punktach obsługi klientów oraz w punktach partnerskich
40 stron praktycznej wiedzy dla seniorów
Ponad 78 tys. odsłon strony tauron.pl/seniorzy
Platforma contentowa LEPIEJ.   lepiej.tauron.pl

Lepiej. Serwis pełen rozwiązań to miejsce stworzone po to, by wspierać ludzi
w ich wyborach – zarówno tych podejmowanych każdego dnia, jak
i tych niecodziennych. Serwis to odpowiedź na problemy osób, które pragną żyć LEPIEJ, tj. spokojniej, bezpieczniej, szczęśliwiej i w zgodzie
z naturą. Treści dostępne w serwisie tłumaczą w sposób przystępny korzyści płynące z rozwiązań dostępnych w TAURONIE jak i na rynku produktów energetycznych. Ponadto są w nim porady na temat bezpiecznego korzystania
z Internetu, związane z czasem wolnym, życiem rodzinnym czy samorozwojem. Nadrzędnym celem serwisu jest poszukiwanie lepszych rozwiązań, które przełożą się na wyższą jakość życia każdego z czytelników.

Serwis przygotowany został zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej. Uruchomiony w maju 2021 roku jest cały czas uzupełniamy wartościowymi treściami.

Promocja treści w mediach społecznościowych
Kampania zasięgowa w Internecie
Publikacje na temat serwisu w mediach
Ponad 200 treści w serwisie Lepiej.
410 tys. odsłon serwisu Lepiej.
Ponad 750 tys. wyświetleń artykułów w wyszukiwarkach
Materiały wideo z udziałem tłumacza języka migowego

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, zostały zrealizowane filmy instruktażowe pomagające zrozumieć mechanikę i korzyści płynące z posiadania konta w serwisie Mój TAURON. Materiały wideo zostały zrealizowane w czwartym kwartale 2021 r. z pomocą i udziałem tłumacza języka migowego. Dodatkowo posiadają opcję transkrypcji pisemnej tekstu mówionego przez lektora. Dzięki temu Grupa TAURON mogła wesprzeć swoich klientów w zrozumieniu podstawowych procesów, jakie mogą zrealizować za pośrednictwem serwisu i zachęcić ich do dalszego korzystania z Mojego TAURONA. Oprócz wersji filmowej udostępniono klientom materiał tekstowy, zawierający odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Publikacje materiałów wideo na mojtauron.pl oraz na kanale YouTube TAURONA
8 tys. wyświetleń filmów na YT
Pigułka przydatnej wiedzy, w pięciu 2-minutowych materiałach wideo
Kampania Q4 promująca funkcjonalności online dla grupy 55+

W czwartym kwartale prowadzona była kampania zasięgowa do  osób w wieku 55+ informująca o funkcjonalnościach online dostępnych dla klientów TAURONA, takich jak przepisanie licznika, opłacanie faktur, podanie odczytu czy zmiana danych. Efektem kampanii jest znaczący wzrost świadomości funkcjonalności
w grupie docelowej a także wzrost liczby logowań do serwisu ponad dwukrotnie w porównaniu do okresu poprzedzającego.

W kampanii wykorzystywane były zarówno kreacje statyczne jak i dwa spoty wideo, które promowane były m.in. w telewizjach internetowych. Działania marketingowe przyczyniły się do znacznego wzrostu odsłon stron poszczególnych funkcjonalności, a także unikalnych wizyt na stronie obsługowej.

Ponad 2 razy więcej odsłon strony obsługowej – 660 tys. unikalnych odsłon​
2 razy więcej przejść na strony produktowe w trakcie kampanii
Kampania zasięgowa w Internecie (kampania performance obejmująca mailingi, działania display, promocję w TV online, afiliacje, programmatic)
Działania prowadzone w kanałach offline: radio, prasa, spotify
Programy edukacyjne dla klientów z cyklu „Bezpieczniki TAURONA”:
  • Włącz dla dobra dziecka,
  • Włącz dla przyrody,
  • Włącz w pracy.

Edukacja klientów w obszarach takich jak: bezpieczne, świadome
i racjonalne korzystanie z energii elektrycznej, pierwsza pomoc, szczególnie po porażeniu prądem, bezpieczeństwo dostaw ee, ochrona środowiska.

Kampania realizowana jest za pośrednictwem mediów (Internet, telewizja, radio, prasa, media społecznościowe), w komunikacji bezpośredniej  z samorządami, szkołami, kuratoriami oświaty, Izbami gospodarczymi, a także podczas eventów.

Edukacja klientów objęła tematy takie jak m.in.: elektrośmieci i etykiety energetyczne, bezpieczne oświetlenie na święta, sadzenie drzew
w pobliżu linii energetycznych i pielęgnacja drzew już zasadzonych, bezpieczne prace, w tym prace rolne, w pobliżu linii energetycznych, pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem.

50 000 użytkowników materiałów edukacyjnych na portalu edukacyjnym dla dzieci
Promocja na portalach branżowych i lokalnych
Promocja w mediach społecznościowych
Blisko 3 mln internautów obejrzało nasze filmy edukacyjne
60 tysięcy wyświetleń kursu pierwszej pomocy – 3 części szkolenia on-line „Pierwsza pomoc ma megaMOC”
Kampania edukacyjna skierowana do klientów indywidualnych nt. fotowoltaiki

Kampania miała na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat fotowoltaiki wśród właścicieli gospodarstw domowych. TAURON Dystrybucja przygotował specjalny poradnik, w którym odpowiada na najczęściej zadawane przez prosumentów pytania, dotyczące poprawnej pracy fotowoltaiki.

Przygotowanie porad i wskazówek dla prosumentów, to również odpowiedź na reklamacje, które wpływają w zakresie poprawności pracy domowych instalacji.

Spółka sprawdziła także poziom wiedzy klientów w zakresie fotowoltaiki. Badaniu ankietowemu została poddana grupa prosumentów, których mikroinstalacje po przyłączeniu nie działały prawidłowo.

TAURON Dystrybucja utworzył także specjalne internetowe narzędzie
w postaci formularza, za pomocą którego wygodniej będzie można zgłaszać przydomowe mikroinstalacje.  Dotychczas większość takich wniosków wpływała do firmy mailowo. Teraz zarówno instalatorzy, jak i klienci mogą posługiwać się intuicyjnym i szybkim w obsłudze narzędziem. Zgłaszanie mikroinstalacji przy jego użyciu pozwala wyeliminować najczęstsze błędy i braki we wnioskach.

Spółka zorganizowała także Webinarium dla wykonawców mikroinstalacji, którego celem było przekazanie wiedzy nt. rozwoju OZE na obszarze działania spółki, wpływu mikroinstalacji na pracę sieci czy przekazania wyników badań możliwości regulacyjnych inwerterów.
Kampania szeroko zasięgowa w internecie
Komunikacja z samorządami
Promocja publikacji w mediach branżowych, ogólnopolskich (internet i prasa) i lokalnych (radio)
Promocja w mediach społecznościowych
Blisko 40 tysięcy pobrań poradnika „Przewodnik prosumenta”
Ponad 700 uczestników badania prosumentów
Nowy serwis eBOK dla klientów dystrybucyjnych

TAURON Dystrybucja uruchomił nowy portal samoobsługowy (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) dla klientów z segmentu gospodarstwa domowe oraz małe i średnie firmy.

Klienci dystrybucyjni mogą korzystać z serwisu na komputerze stacjonarnym oraz z dowolnego miejsca na tablecie czy smartfonie 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. W serwisie mogą przeglądać dane i parametry swoich umów
i samodzielnie zmieniać swoje dane kontaktowe. Mogą również wygodnie płacić za rachunki oraz przeglądać historię swoich wpłat i faktur.

Inne możliwości, jakie daje nowy eBOK to zgłoszenie awarii lub wyszukanie wyłączeń planowych, sprawdzenie swojego zużycie energii elektrycznej oraz bezpośrednie wysyłanie i odbieranie wiadomości od TAURON Dystrybucja.
Z serwisu można też przełączyć się do innych serwisów dystrybucyjnych
tj. eLicznik lub Przyłączenia.

Komunikacja w mediach
Przygotowano poradnik dla klientów on-line – odpowiedzi na  najczęściej zadawane pytania
Seria poradników on-line dla klientów na najbardziej interesujące ich tematy

Poradniki dotyczą:

  • działania mikroinstalacji – „Dlaczego mikroinstalacje się wyłączają”,
  • sadzenia drzew w pobliżu linii energetycznych i pielęgnacji drzew już zasadzonych – w ujęciu związanym z bezpieczeństwem klientów, a także bezawaryjnymi dostawami energii elektrycznej – „Co sadzić by nie przesadzić”,
  • zasad bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych i bezpiecznego zachowania w pobliżu urządzeń energetycznych – „Bezpieczeństwo
    w pobliżu urządzeń energetycznych”,
  • zmiany w sposobie naliczania opłaty mocowej  dla części odbiorców końcowych w związku z nowelizacją Ustawy o rynku mocy – „Zmiana sposobu naliczania opłaty mocowej”,
  • informacji, jak pomóc bocianom, gdy wiosną zaatakuje zima. Na słupach energetycznych należących do TAURON Dystrybucja znajduje się ponad 2200 bocianich gniazd. Firma od lat pomaga przetrwać tym chronionym ptakom – „Jak pomóc bocianom gdy zaatakuje zima”
  • TAURON Dystrybucja radzi, jak wybrać zestaw oświetlenia zewnętrznego, który nie tylko zapewni piękny efekt wizualny, ale przede wszystkim będzie bezpieczny w użytkowaniu – „Jak wybrać bezpieczne oświetlenie na święta”.

Poradniki dostępne są na stronie internetowej spółki.

Płatna kampania w internecie
Poradniki zostały pobrane ponad 115 tysięcy razy
Promocja publikacji w branżowych serwisach internetowych
Program „Bocian nasz”

Ponad 2200 bocianich gniazd znajduje się na słupach energetycznych należących do TAURON Dystrybucja. Energetycy dbają o nie szczególnie zimą, kiedy ptaków nie ma w Polsce, a przy gniazdach można wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i oczyszczające.  Zakres robót jest ściśle związany z cyklem życia ptaków oraz potrzebą zapewnienia bezpiecznej pracy sieci elektroenergetycznej.

Akcja ma na celu dbałość o bezpieczeństwo klientów, bezawaryjne  dostawy energii elektrycznej oraz bezpieczeństwo bocianów, które budują gniazda na słupach energetycznych. Kampania informacyjna skierowana do klientów zwraca ich uwagę na bezpieczeństwo zwierząt, które nie może zostać zagwarantowane bez bezpieczeństwa naszych klientów. Program ma za zadanie także zwrócić uwagę klientów na aspekty związane z ochroną środowiska.

Współpraca z samorządami
Eksperckie wsparcie Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska
2200 bocianich gniazd znajduje się na słupach energetycznych
Kampania informacyjna w mediach, w tym mediach społecznościowych

 

Obsługa klientów w kanałach sprzedażowych i obsługowych na najwyższym poziomie

  1. W stacjonarnym kanale kontaktu Grupy Kapitałowej TAURON osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z małymi dziećmi oraz osoby z niepełnosprawnościami traktowane są jako osoby uprzywilejowane.

W 2021 r. dla osób uprzywilejowanych w Punktach Obsługi Klienta (POK):

  • Kontynuowano praktykę zapewnienia pierwszeństwa obsługi.
  • Zachowano oznakowanie obsługi osób z pierwszeństwem:
    • w formie oznakowania wewnętrznego w poczekalniach dla klientów,
    • w formie oznakowania na kolejkomatach w POK z systemem kolejkowym,
    • w formie oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, na parkingach przy POK.
  • Osobom starszym i z niepełnosprawnościami udostępniono arkusze powiększające i ramki do podpisu.

 

  1. W telefonicznym kanale kontaktu wdrożono kolejkę obsługową na infolinii przeznaczoną dla seniorów.

Wprowadzono również dodatkowe ułatwienia w telefonicznym kanale kontaktu dla wszystkich klientów:

  • Wdrożono kolejne uproszczenia na IVRze, pozwalające między innymi na przypomnienie klientowi w jakim temacie ostatnio się kontaktował.
  • uruchomiono dodatkowe funkcjonalności usprawniające obsługę klienta, m.in. klient może się zidentyfikować samodzielnie przed połączeniem z agentem na infolinii.

 

  1. W kanale online:

Dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami:

  • Utrzymano funkcjonalność strony: tauron.pl, w której istnieje możliwość zwiększenia kontrastu i rozmiaru czcionki.
  • Uruchomiono podstronę pl/bezbarier, na której prezentowane są wszystkie wprowadzone udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową, ruchową oraz dla seniorów.

 

Dla wszystkich klientów w kanale online:

  • Rozszerzono zakres obsługi klientów na czacie – obecnie obsługa w tym kanale jest taka sama,
    jak w innych kanałach.
  • Zaktualizowano podstronę dla klientów pl/dla-domu/obsluga-klienta.
  • Zmodernizowano stronę główną pl pod kątem pozytywnych doświadczeń użytkowników.
  • Skrócono czas odpowiedzi w kanale mailowym (dla wybranych spraw odpowiedź odbywa się w czasie nie przekraczającym dwóch godzin).
  • Zmniejszono liczbę interakcji do dwóch w tym samym temacie, w kanale elektronicznym. Po dwóch wiadomościach mailowych, pracownicy Grupy TAURON oddzwaniają do klienta aby przyspieszyć realizację jego sprawy.
  • W kanałach online rozpoczęto proces wycofywania obsługi klienta za pośrednictwem maila na rzecz obsługi poprzez formularze tematyczne, które są zamieszczane na stronie internetowej lub w serwisie obsługowym Mój TAURON. Dzięki temu klient adresuje swoją wiadomość bezpośrednio do wyspecjalizowanego w danym temacie pracownika.
  • Zdigitalizowano kolejne 40 formularzy obsługowych, które pozwalają na załatwienie sprawy klienta bez konieczności wizyty w POK, jak również bez konieczności pobierania wniosku ze strony tauron.pl, drukowania, skanowania i wysyłki.
  • W serwisie Mój TAURON wdrożono formularze, które pozwalają m.in. na aktualizację danych, rozłożenie płatności na raty, przesunięcie terminu płatności, zmianę mocy umownej.

Wyniki wyszukiwania