Energia przyszłości

Na czym polega nasza Zielona Zmiana? To przede wszystkim inwestycje i trudny do opisania wysiłek organizacyjny. Pozwolą zazielenić się Polskiej gospodarce i uczynią  Grupę TAURON liderem nowego podejścia do energetyki.

Ilustracja widoczna w tle to obraz Katowic przyszłości wygenerowany przez sztuczną inteligencję (Adobe)

Wyświetl film

Rok wyzwań, rok transformacji

Nasza strategia, której długoterminowym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku, stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii co przyczyni się do znaczącej redukcji emisji CO2. Dzięki wieloletnim inwestycjom w sieci dystrybucyjne i cyfryzację, bez zakłóceń dostarczamy energię elektryczną i ciepło do prawie 6 milionów klientów.

Paweł Szczeszek Prezes Zarządu Grupy TAURON
Zobacz więcej
Na wyniki wpłynęła bezprecedensowa sytuacja na rynkach energii i paliw.
Zobacz więcej

Przychody ze sprzedaży

EBITDA

1 119
mln PLN
EBIT
1 069
mln PLN
Zysk operacyjny
36 311
mln PLN
Przychody z dz. kontynuowanej
3 962
mln PLN
Nakłady inwestycyjne

Segmenty działalności

Segment OZE obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, wiatrowych i fotowoltaicznych
11
farm wiatrowych o łącznej mocy 417 MWe
34
elektrownie wodne o łącznej mocy 133 MWe
2
farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 19 MWe
476
mln PLN
EBITDA segmentu za 2022 r.
Segment Wytwarzanie obejmuje głównie wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, w tym w kogeneracji.
5
elektrowni konwencjonalnych
14,25
TWh
produkcji brutto energii elektrycznej, w tym 0,34 TWh z biomasy
10,58
PJ
produkcji ciepła
(779)
PLN
EBITDA segmentu za 2022 r
Segment Dystrybucja obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci położonych na terenie południowych województw Polski.
5,84
mln
klientów
57,9
tys.2
powierzchnia obszaru dystrybucyjnego
53,68
TWh
dystrybuowanej energii elektrycznej
2 939
mln PLN
EBITDA segmentu za 2022 r.
Segment Sprzedaż obejmuje, między innymi, sprzedaż i obrót energią elektryczną i gazem a także obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i prawami majątkowymi.
5,67
mln
klientów
31,13
TWh
sprzedaży detalicznej energii elektrycznej
594
mln PLN
EBITDA segmentu za 2022 r.

Wyniki wyszukiwania