Kluczowe wyniki

Poniższy rysunek przedstawia wyniki EBITDA Grupy Kapitałowej TAURON w latach 2012-2021.

Poniższa tabela przedstawia wyniki EBITDA Grupy Kapitałowej TAURON w podziale na poszczególne segmenty działalności za lata 2019-2020. Dane dla poszczególnych segmentów nie obejmują wyłączeń konsolidacyjnych.

Wyniki EBITDA Grupy Kapitałowej TAURON w podziale na Segmenty działalności w latach 2020-2021

EBITDA
(mln zł)
2020 2021 Dynamika
(2021/2020)
Zmiana
(2021-2020)
Wydobycie (157) (130) 83% 27
Wytwarzanie 344 1 375 400% 1 031
OZE 297 376 127% 79
Dystrybucja 3 023 2 967 98% (56)
Sprzedaż 683 (524) (1 207)
Pozostała działalność 229 208 91% (21)
Pozycje nieprzypisane (193) (120) 62% 73
EBITDA Razem 4 226 4 152 98% (74)

Poniższy rysunek przedstawia strukturę EBITDA Grupy Kapitałowej TAURON w latach 2020-2021.

Największy udział w EBITDA Grupy Kapitałowej TAURON mają Segmenty Dystrybucja, Wytwarzanie oraz OZE.

Poniższy rysunek przedstawia zmianę wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej TAURON w latach 2020-2021.

Wyniki wyszukiwania