Relacje inwestorskie

Transparentna, rzetelna i regularna komunikacja jest podstawą prowadzonego przez TAURON programu relacji inwestorskich.

Odbywa się ona nie tylko w formie działań wymaganych przepisami prawa, czyli np. poprzez publikowanie informacji w raportach bieżących i okresowych, lecz jest również uzupełniana licznymi dodatkowymi aktywnościami i narzędziami kierowanymi do wszystkich interesariuszy. Wysoka jakość komunikacji w konsekwencji przekłada się na wyższy poziom zaufania ze strony inwestorów, instytucji finansujących i partnerów biznesowych. Budowanie relacji z inwestorami oparte jest zarówno na wcielaniu w życie najlepszych praktyk stosowanych na całym świecie, jak i wyznaczaniu wysokich standardów na polskim rynku kapitałowym.

W 2021 r. analitycy, zarządzający funduszami oraz akcjonariusze mieli dostęp do szerokiego spektrum informacji o Grupie Kapitałowej TAURON za pomocą różnych narzędzi komunikacji. Z uwagi na ograniczenia epidemiczne spotkania z dziennikarzami, inwestorami i analitykami odbywały się w formule online.

W związku z publikacją raportów okresowych Spółka organizowała konferencje dla inwestorów i analityków, w których każdorazowo uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli rynku kapitałowego i mediów. Wydarzenia te były tłumaczone symultanicznie na język angielski. Zadbano również o możliwość ich odtworzenia w terminie późniejszym. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mieli zagwarantowany równy dostęp do informacji. Ponadto, Spółka zorganizowała trzy czaty z przedstawicielami Zarządu dedykowane inwestorom indywidualnym.

 

Obok spotkań towarzyszących publikacji raportów okresowych, w 2021 r. Członkowie Zarządu Spółki oraz przedstawiciele Zespołu Relacji Inwestorskich wzięli udział w kilku konferencjach inwestorskich, podczas których odbyło się kilkadziesiąt spotkań z zarządzającymi i analitykami rynku kapitałowego. Podczas spotkań Członkowie Zarządu TAURON oraz kluczowi menedżerowie prezentowali strategię Grupy Kapitałowej TAURON, omawiali najważniejsze projekty inwestycyjne, sytuację finansową, a także aktualną sytuację rynkową i perspektywy sektora energetycznego.

W 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich, TAURON uczestniczył także w wydarzeniach skierowanych do inwestorów indywidualnych. Był m.in. partnerem głównym konferencji „WallStreet” organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

W związku z rosnącym znaczeniem kanałów internetowych i mediów społecznościowych Spółka kładzie duży nacisk na rozwój w zakresie komunikacji z inwestorami. W serwisie YouTube zamieszcza relacje z ważnych dla inwestorów wydarzeń np. z konferencji wynikowych, czy z obrad Walnych Zgromadzeń. TAURON posiada także profil korporacyjny na portalu społecznościowym Twitter, na którym pojawiają się wpisy m.in. z obszaru relacji inwestorskich. Mając świadomość, jak istotnym źródłem informacji dla inwestorów jest strona internetowa, a w szczególności zakładka Relacje Inwestorskie, Spółka dba o jej zawartość i aktualność zamieszczanych tam treści. Sekcja Relacje Inwestorskie zawiera wiele przydatnych informacji o bieżących i planowanych wydarzeniach, wynikach finansowych czy strategii Grupy Kapitałowej TAURON. Zamieszczone są w niej również prezentacje i relacje wideo z konferencji podsumowujących wyniki finansowe.

Aktywność w obszarze relacji inwestorskich jest regularnie doceniana przez uczestników rynku kapitałowego i inwestorów. Szczegółowa informacja dotycząca otrzymanych przez TAURON oraz spółki Grupy Kapitałowej TAURON nagród i wyróżnień została przedstawiona w pkt 2.7 niniejszego sprawozdania.

Poniższa tabela przedstawia kalendarium wydarzeń i działań w ramach relacji inwestorskich, jakie miały miejsce w 2021 r.

Wyniki wyszukiwania