Polityki wspierające kwestie środowiskowe

Ochrona środowiska w branży energetyczno-wydobywczej jest obszarem ściśle kontrolowanym i regulowanym, zarówno na poziomie prawa krajowego, jak i przepisów unijnych.

Niezależnie od obowiązujących przepisów ogólnych, Grupa TAURON biorąc odpowiedzialność za konsekwencje korzystania z zasobów naturalnych podejmuje działania wykraczające ponad obowiązki prawne, które określone są w dokumentach  pn. Polityka Środowiskowa Grupy TAURON oraz Polityka Klimatyczna Grupy TAURON .

Przyjęta przez Zarząd Spółki w 2017 r. i aktualizowana zgodnie z potrzebami Polityka Środowiskowa Grupy TAURON (Polityka środowiskowa) określa podejście Grupy Kapitałowej TAURON do zarządzania kwestiami związanymi z wpływem wywieranym przez jej działalność na środowisko naturalne, w tym kierunek jej działań środowiskowych oraz zasady, jakimi należy kierować się w kwestiach dotyczących środowiska. Polityka Środowiskowa jest punktem odniesienia, względem którego oceniane są wszystkie działania spółek Grupy Kapitałowej TAURON w obszarze ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.

W Polityce Środowiskowej zawarto generalne zasady, wartości i wizję jakimi kieruje się Grupa TAURON w celu ograniczania oddziaływania na środowisko naturalne, zarówno w ramach bezpośrednich jak i pośrednich oddziaływań w całym łańcuchu wartości. Dokument przedstawia również zasady odpowiedzialnej komunikacji dotyczących kwestii środowiskowych zapewniające czytelność i zrozumienie działań Grupy TAURON mogących wywierać wpływ na środowisko, jak również działań na rzecz środowiska.

Wyniki wyszukiwania