Kluczowe dane dotyczące obszaru zarządzania kapitałem ludzkim

Kluczowe dane dotyczące obszaru zarządzania kapitałem ludzkim, w tym liczbę pracowników w podziale na płeć, wiek oraz rodzaj umowy, a także odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi, prezentują tabele nr 54 – 57.

Tabela nr 54. GRI 102-8-a. Liczba pracowników Grupy Kapitałowej TAURON w podziale na rodzaj umowy (umowy o pracę) i płeć na dzień 31.12.2021 r., w podziale na spółki

LICZBA PRACOWNIKÓW TAURON
Polska Energia
TAURON Wydobycie TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Nowe Technologie
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Sprzedaż
TAURON
Sprzedaż GZE
TAURON
Czech Energy
TAURON
Obsługa Klienta
TAURON
Ciepło
Kopalnia Wapienia Czatkowice Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Bioeko Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON TAURON
Serwis
Nowe Jaworzno Grupa TAURON TAURON Zielona Energia SUMA
UMOWY O PRACĘ 
ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ, W TYM: 413 6 285 2 216 179 7 898 123 1 475 314 9 14 2 625 1 431 296 3 176 1 263 401 182 21 25 324
kobiety 189 525 363 45 1 211 47 266 168 6 7 1 896 251 46 3 34 407 26 14 9 5 513
mężczyźni 224 5 760 1 853 134 6 687 76 1 209 146 3 7 729 1 180 250 0 142 856 375 168 12 19 811
W TYM:                                        
NA CZAS OKREŚLONY
(w tym na okres próbny i na zastępstwo):
13 147 12 18 386 19 56 58 1 0 414 66 46 0 78 235 32 3 11 1 595
kobiety 6 13 4 7 67 9 12 28 1 0 322 9 7 0 11 73 7 0 5 581
mężczyźni 7 134 8 11 319 10 44 30 0 0 92 57 39 0 67 162 25 3 6 1 014
NA CZAS NIEOKREŚLONY: 400 6 138 2 204 161 7 512 104 1 419 256 8 14 2 211 1 365 250 3 98 1 028 369 179 10 23 729
kobiety 183 512 359 38 1 144 38 254 140 5 7 1 574 242 39 3 23 334 19 14 4 4 932
mężczyźni 217 5 626 1 845 123 6 368 66 1 165 116 3 7 637 1 123 211 0 75 694 350 165 6 18 797

Tabela nr 55. GRI 102-8-d. Liczba pracowników zatrudnionych w Grupie Kapitałowej TAURON na innych zasadach niż umowa o pracę w podziale na płeć i rodzaj umowy na dzień 31.12.2021 r., w podziale na spółki

LICZBA PRACOWNIKÓW TAURON
Polska Energia
TAURON Wydobycie TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Nowe Technologie
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Sprzedaż
TAURON
Sprzedaż GZE
TAURON
Czech Energy
TAURON
Obsługa Klienta
TAURON
Ciepło
Kopalnia Wapienia Czatkowice Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Bioeko Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON TAURON
Serwis
Nowe Jaworzno Grupa TAURON TAURON Zielona Energia SUMA
 PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA INNYCH ZASADACH NIŻ UMOWA O PRACĘ
ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA INNYCH ZASADACH NIŻ UMOWA O PRACĘ: 17 227 79 10 26 5 13 14 0 1 129 8 20 6 6 942 36 6 2 1 547
kobiety 5 7 15 4 8 1 5 5 0 1 114 0 8 1 0 239 3 0 0 416
mężczyźni 12 220 64 6 18 4 8 9 0 0 15 8 12 5 6 703 33 6 2 1 131
OSOBY NA KONTRAKTACH MENEDŻERSKICH: 4 2 4 2 5 2 2 4 0 0 4 3 1 1 2 2 2 2 2 44
kobiety 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8
mężczyźni 4 2 3 2 5 2 2 0 0 0 2 3 1 1 2 1 2 2 2 36
OSOBY SAMOZATRUDNIONE: 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
kobiety 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
mężczyźni 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PRACOWNICY BĘDĄCY POD NADZOREM GRUPY: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 129
kobiety 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 115
mężczyźni 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14
OSOBY ODBYWAJĄCE PRAKTYKI ABSOLWENCKIE: 2 70 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
kobiety 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
mężczyźni 1 70 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
OSOBY ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNO – PRAWNEJ 3 152 71 3 15 0 0 1 0 0 0 2 14 5 0 936 29 1 0 1 232
kobiety 2 7 14 1 7 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 236 3 0 0 277
mężczyźni 1 145 57 2 8 0 0 1 0 0 0 2 8 4 0 700 26 1 0 955
PRACOWNICY RADY NADZORCZEJ 8 3 4 5 3 3 5 4 0 1 2 3 5 0 4 4 5 3 0 62
kobiety 2 0 0 3 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 13
mężczyźni 6 3 4 2 3 2 5 4 0 0 0 3 3 0 4 2 5 3 0 49

Tabela nr 56. GRI 102-8-c. Zatrudnienie pracowników w Grupie Kapitałowej TAURON ze względu na typ umowy stałej w podziale na płeć na dzień 31.12.2021 r., w podziale na spółki

LICZBA PRACOWNIKÓW TAURON
Polska Energia
TAURON Wydobycie TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Nowe Technologie
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Sprzedaż
TAURON
Sprzedaż GZE
TAURON
Czech Energy
TAURON
Obsługa Klienta
TAURON
Ciepło
Kopalnia Wapienia Czatkowice Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Bioeko Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON TAURON
Serwis
Nowe Jaworzno Grupa TAURON TAURON Zielona Energia SUMA
PRACUJĄCYCH NA UMOWĘ O PRACĘ, W TYM:
NA PEŁNY ETAT: 406 6 282 2 209 178 7 873 123 1 471 312 6 12 2 612 1 428 295 3 172 1 229 400 182 20 25 213
kobiety 183 523 360 44 1 196 47 263 167 4 5 1 886 250 46 3 34 383 26 14 9 5 443
mężczyźni 223 5 759 1 849 134 6 677 76 1 208 145 2 7 726 1 178 249 0 138 846 374 168 11 19 770
NA NIEPEŁNY ETAT: 7 3 7 1 25 0 4 2 3 2 13 3 1 0 4 34 1 0 1 111
kobiety 6 2 3 1 15 0 3 1 2 2 10 1 0 0 0 24 0 0 0 70
mężczyźni 1 1 4 0 10 0 1 1 1 0 3 2 1 0 4 10 1 0 1 41

Tabela nr 57. GRI 102-41. Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi w Grupie Kapitałowej TAURON na dzień 31.12.2021 r., w podziale na spółki

  TAURON
Polska Energia
TAURON Wydobycie TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Nowe Technologie
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Sprzedaż
TAURON
Sprzedaż GZE
TAURON
Czech Energy
TAURON
Obsługa Klienta
TAURON
Ciepło
Kopalnia Wapienia Czatkowice Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Bioeko Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON TAURON
Serwis
Nowe Jaworzno Grupa TAURON TAURON Zielona Energia Łącznie
Całkowita liczba zatrudnionych
(z tabeli 102-8-a)
413 6 285 2 216 179 7 898 123 1 475 314 9 14 2 625 1 431 296 3 176 1 263 401 182 21 25 324
Całkowita liczba pracowników objętych umowami zbiorowymi 0 6 272 2 216 179 7 881 105 1 471 314 9 0 2 625 1 412 295 0 0 1 263 0 182 0 24 224
Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi 0,0% 99,8% 100,0% 100,0% 99,8% 85,4% 99,7% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 98,7% 99,7% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 95,7%

Wyniki wyszukiwania