Strategia Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 roku

Sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80 proc - to założenia nowej strategii Grupy TAURON do 2030 roku.

Naszym priorytetem jest również umocnienie pozycji lidera w zakresie dystrybucji energii oraz rozwój technologii umożliwiających zarządzanie rozproszonymi źródłami energii.

W 2030 roku wszyscy nasi klienci będą dysponować inteligentnymi licznikami, a obsługa klientów będzie w pełni zdigitalizowana. Realizacja tych założeń pozwoli naszej firmie na rozwój i rozbudowę kompetencji w najbardziej przyszłościowych obszarach energetyki.

Kluczowe implikacje wynikające z otoczenia stanowiące założenia do strategii

 • Gotowość do wydzielenia aktywów górniczych poza Grupę
 • Gotowość do sprzedaży aktywów wytwórczych do NABE
 • Wzrost mocy w źródłach odnawialnych
 • Ograniczenie emisyjności wytwarzania ciepła. Gaz jako paliwo przejściowe dla ciepłownictwa
 • Modernizacja i rozwój sieci dystrybucyjnej
 • Elastyczność w inwestowaniu i akwizycjach w odpowiedzi na zmienność makroekonomiczną
 • Podtrzymanie pozycji lidera sprzedaży energii elektrycznej pod względem uproduktowienia
 • Bezpieczeństwo danych Klientów
 • Poprawa efektywności sprzedaży oraz jakości obsługi Klientów, dzięki dopasowaniu oferty do ich potrzeb

Zaangażowanie w przygotowania do możliwych inwestycji w przyszłość energetyki:

 • Morskie farmy wiatrowe
 • Technologie SMR
 • Magazynowanie , w szczególności elektrownie szczytowo pompowe (ESP)
 • Wytwarzanie zielonego wodoru

Kluczowe cele strategiczne Grupy TAURON:

 • EBITDA – 4,5 mld zł w 2025 r. i ponad 6,5 mld zł w 2030 r.
 • Utrzymanie wskaźnika DN/EBITDA na bezpiecznym poziomie
 • Wzrost mocy OZE do 1,6 GW w 2025 r. i do 3,7 GW w 2030 r.
 • Obniżenie emisyjności do poziomu 200 kg CO2 /MWh w 2025 r. i poniżej 160 kg CO 2 /MWh w 2030 r.
 • Wdrożenie inteligentnego opomiarowania – 100% inteligentnych liczników do 2030 r.
 • Nowe przyłączenia odbiorców do sieci ciepłowniczej – ok. 450 MWt do 2030 r.
 • Utrzymanie wysokich standardów obsługi Klienta – wskaźnik FTR (First Time Resolution) > 90 % w 2030 r.

CEL GŁÓWNY: Budowa wartości Grupy TAURON poprzez nowoczesne rozwiązania dla Klientów i klimatu przy utrzymaniu stabilności finansowej

Realizacja celu głównego oparta będzie o trzy priorytety Strategii:

Zrównoważona działalność

 • Wzrost mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej, w tym zaangażowanie w rozwój morskiej energetyki wiatrowej oraz poprawa efektywności energetyki wodnej.
 • Wyjście z energetyki węglowej i działalności związanej z wydobyciem węgla kamiennego.
 • Obniżenie emisyjności i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.
 • Zaangażowanie w rozwój gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).
 • Innowacyjne rozwiązania wspierające transformację w kierunku działalności zrównoważonej środowiskowo.

 

Wzrost w oparciu o największą bazę Klientów

 

Organizacja podążająca za zmianami

 

Misja:
dbamy o klienta. Troszczymy się o planetę. Wybieramy Zielony Zwrot TAURONA

Wizja:
TAURON – firma pierwszego wyboru

Transformacja w kierunku neutralności klimatycznej

Największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce

Lider niezawodności dystrybucji energii elektrycznej

 • Zapewnienie wysokiej niezawodności i jakości dostaw energii elektrycznej
 • Minimalizacja poziomu różnicy bilansowej energii elektrycznej
 • Inwestycje w infrastrukturę sieciową umożliwiające przyłączanie nowych odbiorców oraz źródeł odnawialnych
 • Wdrożenie inteligentnego opomiarowania sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej
 • Automatyzacja i cyfryzacja infrastruktury sieciowej oraz przygotowanie do zakupu usług elastyczności
 • Wykorzystanie usług elastyczności sieci, w tym magazynów energii do likwidacji ograniczeń sieciowych
 • Moderator rynku lokalnego dla rozwoju społeczności energetycznych

Niezawodny wytwórca i dostawca ciepła systemowego

 • Inwestycje w moce wytwórcze zastąpienie źródeł węglowych nowoczesnymi niskoemisyjnymi jednostkami
 • Zapewnienie wysokiej niezawodności i jakości dostaw ciepła
 • Poprawa parametrów technicznych i ekonomicznych , w tym minimalizacja strat w przesyle ciepła
 • Rozwój rynku ciepła systemowego poprzez pozyskiwanie nowych klientów. Wsparcie w likwidacji niskiej emisji
 • Analizy możliwości wykorzystania paliwa alternatywnego
 • Rozszerzenie zakresu oferty o nowe produkty, w tym oferta sprzedaży chłodu

Wyniki wyszukiwania