Nagrody i wyróżnienia

  • Przyznanie TAURON nagrody specjalnej The Best of The Best za raport roczny oraz wyróżnienia za stały, wysoki poziom raportu zintegrowanego w konkursie The Best Annual Report 2020, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. TAURON jest jedynym przedstawicielem branży energetycznej z tytułem The Best of The Best.
  • Przyznanie TAURON przez tygodnik Wprost głównej nagrody Wprost. Zielone Serce 2021 w kategorii „Projekt” za projekt zakładający zwiększenie w perspektywie 2030 r. do ponad 65% udziału OZE w miksie wytwórczym przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o połowę.
  • Przyznanie TAURON I miejsca w Konkursie Najlepsze relacje inwestorskie według inwestorów indywidualnych w 2020 r. spółek z indeksu WIG30 organizowanym przez Gazetę Giełdy i Inwestorów Parkiet oraz Izbę Domów Maklerskich. TAURON jest jedyną nagrodzoną spółką z branży energetycznej.
  • Przyznanie TAURON Nagrody Specjalnej 2021 za realizację Zielonego Zwrotu TAURONA w konkursie Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia.
  • Przyznanie TAURON statuetki Firmy Odpowiedzialnej Za Środowisko 2021 – wyróżnienia Zielonego Forum wGospodarce.pl
  • Przyznanie TAURON wyróżnienia w TOP 10 Podatników CIT w 2020 r. – gronie największych podatników podatku CIT na Kongresie 590 przez Ministerstwo Finansów
  • Przyznanie TAURON statuetki Bursztyn Polskiej Energetyki 2021 za realizację Zielonego Zwrotu TAURONA podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego.
  • Przyznanie TAURON Ciepło tytułu Pracodawca Przyjazny Pracownikom w XIII edycji konkursu organizowanego przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność.
  • Przyznanie TAURON nagrody w konkursie technologicznym Lider 2020 w kategorii „Przemysł 4.0” organizowanym przez Gazetę Bankową.

Wyniki wyszukiwania